คนจนคนรวยคิดต่างกัน คนรวยคิดแบบไหน คนประสบความสำเร็จ คิดอย่างไร

                คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต มักมีความคิดที่แตกต่างกัน  คนที่ประสบความสำเร็จ มักจะทำในสิ่งที่ คนทั่วไปไม่เชื่อ ไม่ลงมือทำ แทบไม่น่าเชื่อว่า เรื่องที่คนประสบความสำเร็จทำ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร สิ่งที่พวกเขาคิดมันไม่ได้ เป็นทฤษฏีวิเศษอะไร ไม่ใช่หลักการ ที่ไม่เคยค้นพบมากก่อน จากโลกใบนี้ คนทั่วๆไปก็สามารถคิดได้ ทำได้ และสิ่งที่คนประสบความสำเร็จใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว สำหรับสร้างขวัญกำลังใจ หลักวิธีคิดแบบคนประสบความสำเร็จทำ ล้วนเกิดจากสิ่งง่ายๆ แต่ทำไมคนทั่วไปมองว่า มันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่า จะได้รับผลลัพธ์ของความสำเร็จ แต่สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ เรื่องจริง ที่ JackMa Alibaba คิดและลงมือทำ จนกลายเป็นคนประสบความสำเร็จ กลายเป็นคนรวย คนทั่วไปคิดอย่างไร คนรวยคิดแบบไหน ถึงกลายเป็นคนรวยที่ประสบความสำเร็จ คนจนคนรวยคิดต่างกัน  มีดังต่อไปนี้

คนจนคนรวยคิดต่างกัน

            1. ความเชื่อมั่น  ในขณะที่คนทั่วไปชอบสงสัย แต่คนรวยจะลงมือทำ การลงทุนในธุรกิจต่างๆ คนรวยที่ประสบความสำเร็จ เมื่อคิดดีแล้วพวกเขาจะลงมือทำ ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล รวบรวมหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช้เครื่องมือและระบบที่มีความน่าเชื่อถือ ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ สำหรับการลงทุนทางธุรกิจ พวกเขาไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่น จากความรู้สึกได้ แต่พวกเขาจะลงทุนบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้ ลงทุนแล้วมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง เป็นการลงทุนที่สร้างกำไร สามารถจำกัดความเสี่ยงต่างๆ ให้น้อยลงได้

           ความเชื่อมั่น จะถูกพัฒนาขึ้นตามประสบการณ์ การเรียนรู้และสามารถยอมรับได้ มีความรับผิดชอบ จากการตัดสินใจด้วยตนเอง ถือได้ว่า เป็นการพัฒนาทักษะความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นจะเพิ่มขึ้นจากจำนวนครั้งของคำว่า ประสบความสำเร็จ

           ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งขึ้น เพราะมีการเตรียมความพร้อมดี ความสามารถในการตัดสินใจบนพื้นฐานที่พิสูจน์ได้ ผลลัพธ์ของความประสบความสำเร็จคือ การเอาชนะปัญหาและอุปสรรค การเผชิญกับสิ่งขวางกั้น บนวิธีการไปสู่ความสำเร็จ ต้องอาศัยความกล้าหาญ ความเชื่อมั่นและความศรัทธาในทักษะความสามารถของตนเอง

          คนจนคนรวยคิดต่างกัน ตรงที่ความเชื่อมั่นในตนเอง สิ่งที่ได้รับจากความมั่นใจคือ ความรับผิดชอบ การเอาใจใส่ในงาน ผลงานที่ทำเอาแบบชั้นหนึ่ง ความมั่นใจ จะไม่ทำให้พวกเขาท้อแท้สิ้นหวัง ถึงแม้ว่าจะพบกับความล้มเหลว พวกเขาจะเรียนรู้ค้นหาประโยชน์จากความล้มเหลว พวกเขาจะไม่ลังเล ถึงแม้ว่าสิ่งที่มารบกวนไม่ตรงกับความคิดตน พวกเขาจะเชื่อมั่นในวิธีที่พวกเขาคิด พวกเขามักหาวิธีพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับชัยชนะ

คนจนคนรวยคิดต่างกัน

           2. คนรวยที่ประสบความสำเร็จ จะตัดสินใจ ในขณะที่คนทั่วไปมัวแต่นั่งรอ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน แล้วประสบความสำเร็จในอาชีพที่ตนเองชอบ ได้อยู่ที่ความคิด ความศรัทธาในตนเอง คนรวยชอบการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจแต่ละครั้งคือ ประสบการณ์นำไปสู่ความสำเร็จ

           ถึงแม้ว่าทุกที่ตัดสินใจ ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ แต่พวกเขา จะยอมรับในความผิดพลาด แล้วเรียนรู้ เพื่อมองหาโอกาสจากความล้มเหลว การตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากตนเอง จะเกิดพลังผลักดันให้ลงมือปฏิบัติ การลงมือทำช่วยสร้างทักษะ และดึงเอาความสามารถที่ตนเองมีออกมาใช้งาน เพื่อเอาชนะอุปสรรค มีความขยันหมั่นเพียร ซึ่งเป็นพลังแห่ง การสร้างสรรค์และการคิดเชิงบวก

คนจนคนรวยคิดต่างกัน

          3. คนรวยที่ประสบความสำเร็จ จะศึกษาในขณะที่คนทั่วไปมัวแต่นั่งรอ โดยส่วนมากแล้ว รูปแบบการดำเนินชีวิตจะเปลี่ยนแปลง มีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ 1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเอง บังคับให้เราต้องเปลี่ยน   2) มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งๆ นั้นเป็นอย่างดี

            ซึ่ง คนจนคนรวยคิดต่างกัน คนรวยคิดต่างจากคนทั่วไปคือ พวกเขาเลือกที่ จะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่พวกเป็นด้วยความรู้ ด้วยการศึกษา คนรวยมักจะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะพวกเขารู้ว่า สิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้คือ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร

       สิ่งที่คนรวยให้ความสำคัญมากคือ การเรียนรู้ เพราะการศึกษาหาความรู้ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคน ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ การลงทุนในความรู้เป็นการลงทุนที่ใช้เงินน้อย ต้นทุนต่ำ แต่ให้ประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุด คนรวยรู้ดีว่า ความรู้ การศึกษา จะนำมาซึ่งการสร้างอำนาจ (อำนาจเจรจาต่อรอง การลดความเสี่ยง ความสามารถในการตัดสินใจได้เร็วขึ้น เพื่อเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตนเองได้มากที่สุด) ดังนั้นอำนาจ จะนำมาซึ่งความสำเร็จ การศึกษาหาความรู้ที่หลากหลายด้าน จะช่วยชี้นำ ชีวิตไปสู่สิ่งที่มุ่งหวังไว้ในอนาคต

คนจนคนรวยคิดต่างกัน

           4. คนรวยที่ประสบความสำเร็จ จะวางแผนใหญ่ ในขณะที่คนทั่วไปมัวแต่คิดเล่นๆ ผลดีของการคิดการใหญ่ แผนที่ยิ่งใหญ่จะสร้างแรงพลักดัน จากผลลัพธ์ของความสำเร็จ เพราะแผนการใหญ่ เมื่อลงมือทำจนประสบความสำเร็จ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีคุณค่ามากพอ ที่จะสู้ และเอาชนะกับปัญหา

         คนรวยกล้ามักจะคิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก เพราะการคิดเล็กจะทำให้เสียเวลา คิดใหญ่จะทำให้คุณค่าของความสำเร็จมันมากพอ ที่จะทำให้ชีวิตดี มีความสุขกับการใช้ชีวิต การคิดใหญ่จะช่วยสร้างแรงปรารถนา ช่วยสร้างพลังแห่งความทะเยอทะยาน มีขวัญกำลังใจที่จะลงมือทำทุกสิ่งอย่าง เพื่อจะได้ครอบครองสิ่งที่เป็นเป้าหมาย พลังแห่งความหวังจากความกล้าคิดใหญ่ จะไม่ทำให้เกิดความท้อแท้ ในวันที่ลงมือทำแล้ว ยังไม่พบกับความสำเร็จ

คนจนคนรวยคิดต่างกัน

            5. คนรวยที่ประสบความสำเร็จ จะลงมือทำ ในขณะที่คนทั่วไปมัวแต่ปรารถนา  แรงปรารถนาและจินตนาการถือว่า สำคัญสำหรับการเริ่มต้นลงมือทำ แต่แรงปรารถนาแม้จะยิ่งใหญ่สักแค่ไหน ก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ถ้ายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ

           คนจนคนรวยคิดต่างกัน คือ คนรวยจะเข้าใจ สมการแห่งความสำเร็จคือ  “คิด” บวกกับ “การลงมือทำ” มากกว่าคนทั่วไปที่มักจะวางแผน แต่ไม่เคยลงมือทำ การลงมือทำช่วยให้การเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เพราะประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง สามารถช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ให้กลายเป็นความชำนาญได้มากกว่า เพียงเพราะได้ฟังคนอื่นมา

         ถึงแม้ว่าการลงมือทำในบางครั้ง จะนำมาซึ่งความล้มเหลว แต่บนความล้มเหลว ก็สามารถเรียนรู้และมองหาประโยชน์จากความผิดพลาดได้  เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปสร้างความพร้อมและกลายเป็นผู้ได้รับโอกาสที่กำลัง จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

        การลงมือทำบ่อยๆ แล้วประสบความสำเร็จ จะเป็นการเรียนรู้ซ้ำ การเรียนรู้ซ้ำ จะทำให้กลายเป็นนักปราชญ์แห่งความสำเร็จ การเรียนรู้ซ้ำช่วยทำให้ปัญหา เป็นแค่เพียงมดตัวเล็กๆ เป็นได้แค่สิ่งกวนใจเท่านั้น ไม่มีนัยสำคัญต่อการเป็นคนรวยใดๆ

คนจนคนรวยคิดต่างกัน

              6. คนรวยที่ประสบความสำเร็จ จะพากเพียรและมองไปข้างหน้า ในขณะที่คนทั่วไปมัวคิดแต่ วิธีจะล้มเลิก การทำการงานใด ย่อมมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้น ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติเสมอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎธรรมชาติ เป็นเรื่องธรรมดาของการงาน หากการงานใดสำเร็จได้ ไม่มีปัญหาไร้ซึ่งอุปสรรค เท่าที่ได้พบเห็นได้ จะมีเพียงอยู่ 2 อย่างคือ การงานนั้นเราไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำ หรือไม่ก็การงานนั้นมันง่ายมาก  แต่ความยากง่ายของการงาน มักจะคู่กับคุณค่าของงาน ไม่มีการงานใด ที่ลงมือทำง่ายๆ แล้วให้ผลตอบแทนสูง แต่เราจงทำงานหนัก สำหรับงานที่มีค่าของงานสูง ให้บรรลุความสำเร็จ

             คุณค่าของความเพียรที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ จะช่วยสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจ ในความรู้ความสามารถ คนที่ไม่ประสบความสำเร็จโดยส่วนใหญ่ จะเป็นคนที่ทำแบบครึ่งๆกลางๆ ทำเล่น ในขณะเผชิญปัญหา ก็มักจะล้มเลิกและมองหาสิ่งใหม่ๆ เมื่อล้มเลิกบ่อยๆ จะทำให้ตนเองคิดลบ เป็นวัฏจักรท้อแท้ล้มเหลว ล้มเลิกไม่ประสบความสำเร็จ

               คนรวยที่ประสบความสำเร็จ  ก็ไม่ได้คิดอะไรที่วิเศษมากว่าคนทั่วไป  คนจนคนรวยคิดต่างกัน เพียงแค่พวกเขาสามารถสร้างความเชื่อมั่นและตัดสินใจ ในสิ่งที่เขาเชื่อว่า มันเป็นไปได้ พวกเขาจะมองหาหนทางไปสู่ความสำเร็จ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่พวกเขาชอบและสนใจ การเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ด้วยการลงมือปฏิบัติ จึงทำให้คนรวยกลายเป็นคน ที่มีความชำนาญ  เป็นปรมาจารย์ เป็นกูรูแห่งความสำเร็จด้านนั้นๆ

             นอกจากนั้นคนที่ประสบความสำเร็จ มักจะค้นหาเป้าหมายก่อนลงมือทำ และก่อนที่พวกเขาจะลงมือทำ พวกเขาจะต้องคาดการณ์ไว้ก่อนว่า ภายหลังจากการทำจนสำเร็จแล้ว จะได้รับอะไรเป็นการตอบแทน ผลลัพธ์แห่งความประสบความสำเร็จนั้น มีคุณค่าเพียงพอที่จะลงทุนหรือไม่ พวกเขาจึงมักวางแผนใหญ่  คิดการใหญ่  บวกกับพวกเขาจะลงมือทำทันที

            นอกจากนั้น คนจนคนรวยคิดต่างกัน คือ คนรวยมัก จะจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญและเร่งด่วน ก่อนงานอื่นๆ ที่สามารถให้ใครก็ได้ทำงานแทนตนเอง คนรวยที่ประสบความสำเร็จจะไม่ย่อท้อ ไม่ลดละความพยายาม มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร

       ดังนั้นการอยากจะเป็นคนรวยอย่ามัวแต่รอ จงรีบตัดสินใจทำ ทุ่มเทให้กับงานที่มีค่าต่อชีวิต จะเป็นคนรวยที่ประสบความสำเร็จ วัดได้จำนวนคนที่ประสบความสำเร็จที่คุณได้ส่งต่อ จากการถ่ายทอดวิชา เพื่อให้คนอื่นๆใช้ความรู้ ในการหากินได้ จนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ และนั่นคือ บารมีของคนรวย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *