คนรวย เขา ทำอะไร กัน 13 แนวคิด 5 เทคนิควิธีก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านการเงิน

ตอนที่ 2

 

             เลียนแบบสิ่งที่คนรวยทำ ทำแบบที่คนรวยคิดแล้ว คนรวย เขา ทำอะไร กัน กว่าจะเป็นรวยและกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ พวกเขามีวิถีการดำรงชีวิตและทำอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วไป ถึงทำให้พวกเขามีเงินมากมาย  การประกอบอาชีพการสร้างทรัพย์สินและวิธีหาเงินต่างๆ พวกเขาก็คงต้องเผชิญกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เหมือนกับคนทั่วไป แต่พวกเขาสามารถรักษาความร่ำรวยและอยู่รอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไร

คนรวย เขา ทำอะไร กัน

        จากประโยชน์มากมายของการเป็นคนรวยเช่น การมีคุณภาพที่ดี สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข เพราะการมีเงินมากคือ อำนาจ ในการจับจ่ายหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้มากมาย เช่น ซื้อบ้านซื้อรถ สามารถเดินทางท่องเที่ยว แล้วยังมีเวลามีเงินเหลือ พอที่จะสร้างคุณงามความดีได้ สามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้ยากไร้คนอื่นๆได้

      คนรวยสามารถสร้างความสุขทางใจและสร้างบารมีได้ ซึ่งคุณค่าแห่งการให้ ยิ่งทำให้พวกเขายิ่งรวยและได้รับการยกย่องสรรเสริญ  แล้วในที่สุด ผู้ให้ย่อมได้รับมากกว่าผู้รับเสมอ เช่น บิลล์ เกตส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟต์ เขาเป็นมหาเศรษฐีที่บริจาคเงิน เพื่อองค์กรการกุศลมากมาย ที่ให้เงินมูลค่ามหาศาลถึง 2.9 ล้านล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณแผ่นดินประเทศไทยปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 2.72 ล้านล้านบาท แต่เขากลับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นทุกๆปี

      นอกจากนี้แล้ว ยังมีแนวคิทรรศนคติ ซึ่งสรุปจากพฤติกรรมของคนรวย ที่คนทั่วๆไปอย่างเรา ก็สามารถเลียนแบบได้จากคำถาม คนรวย เขา ทำอะไร กัน มีดังต่อไปนี้

 

คนรวย เขา ทำอะไร กัน

 1. คนรวยชอบทำงานเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสนใจที่งานสามารถสร้างทักษะได้หลากหลายด้าน  ทักษะที่พวกเขาใส่ใจมากและให้ความสำคัญมากที่สุดนั้นคือ ความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุน ในการซื้อทรัพย์สินที่สร้างรายได้  โดยพวกเขาจะทุ่มเทและสละเวลาส่วนใหญ่ให้ ในการเรียนรู้วิธีการสร้างเงิน

 2. คนรวยมักจะอุทิศเวลาให้กับช่องทรัพย์สินมากกว่า เวลาสร้างความสุขแบบฉาบฉวย เช่นการดูหนัง ละคร รูปแบบทรัพย์สินคนรวยให้ความสนใจ คือทรัพย์สินที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงิน ที่เรียกว่าเงินเข้ากระเป๋า  หลังจากนั้นพวกเขาจะนำเงินที่ได้ไปสร้างทรัพย์สินหลายด้าน เป็นเป้นการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำให้เงินงอกเงย

 3. คนรวยจะใช้เงินก็ต่อเมื่อ ได้เงินสดจากการอกเงยของทรัพย์ก่อน ที่จะนำเงินที่มีไปซื้อความสะดวกสบาย ไม่ซื้อความสะดวกสบายก่อน การลงทุนในการซื้อทรัพย์สิน เพราะคนรวยรู้ดีว่าอะไรคือหนี้สินและอะไรคือทรัพย์สิน “คำจำกัดความง่ายๆ ของหนี้สินคือเงินออกจากกระเป๋า ส่วนทรัพย์สินคือเงินเข้ากระเป๋า”

 4. คนรวยมักลงทุนในทรัพย์สินที่ควรลงทุน คนรวยมักจะค้นหาธุรกิจที่ไม่ต้องลงมือทำเอง แต่จะใช้คนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อทำงานให้ในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด เช่นจ้างผู้อื่นวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินให้ดีก่อนการลงทุนซื้อหุ้นธนบัตร ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ การลงทุนสร้างคอนโดให้คนอื่นเช่า ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือสร้างรายได้ในรูปแบบ Passive Incomeในรูปแบบอื่นๆ เช่นการสร้างงานเขียน แต่งบทเพลง สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งต่างจากคนทั่วไปที่ซื้อบ้านและมีภาระต้องจ่ายให้กับธนาคารทุกเดือน

 5. เรียนรู้จากของจริง การทำงานแบบคนรวยคือ การให้เงินทำงานหนักแทนแรงจากกายความรู้ความสามารถที่ต้องทำงานให้คนอื่นเพื่อแลกกับเงิน  นอกจากนี้แล้วคนรวยไม่ได้ลงทุนเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ดังนั้นคนรวยจึงสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้  และวิธีการเรียนรู้ทางการเงินของคนรวยมักนำความรู้ที่ได้ในห้องเรียน ไปลงทุนด้วยการปฏิบัติกับของจริง  จึงทำให้คนรวยมีทักษะและมีสติปัญญา  จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี

 6. ทำงานอย่างหนักและจริงใจกับงานที่สำคัญ เหตุผลของคนรวยที่พวกเขาต้องทำงานอย่างหนักและการทุ่มเทพลังให้กับการประกอบอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ ก็คือต้องการได้เงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ แต่วิธีการสร้างเงินของคนรวยมักจะไม่ทำงานเพื่อแลกกับเงิน แต่จะทำงานหนักเพื่อสร้างทรัพย์สิน เพื่อให้สินทรัพย์ทำหน้าที่สร้างรายได้แทนแรงงานที่จะต้องทำ

 7. คนรวยมักจะหาหนทางเลี่ยงภาษีหรือ การใช้ประโยชน์ทางด้านภาษี ด้วยการจัดตั้งบริษัทจำกัด  ข้อดีของการจัดตั้งบริษัทจำกัดที่คนจนไม่รู้คือ บริษัทจำกัดไม่ต้องมีสถานที่ใหญ่โต ไม่จำเป็นต้องมีพนักงาน มีแค่เพียงเอกสารและยังสามารถเสียภาษีได้ต่ำกว่าคนทั่วไป  แล้วที่สำคัญการตั้งบริษัทจำกัด สามารถหักค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเสียภาษี

 8. คนรวยมักเป็นคนที่กล้าหาญ คนรวยกล้าลงทุน เมื่อเห็นโอกาสว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ส่งผลดีต่อธุรกิจที่กำลังทำ  ความกล้าจะปลดปล่อยอัจฉริยะภาพที่ตนเองมีอย่างเต็มที่ ให้มั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพที่ตนเองมี เพราะสิ่งเหล่านั้นคือ สิ่งที่ให้คนเราประสบความสำเร็จได้

 9. คนรวยจะเป็นคนกล้าเสี่ยง แต่ความเสี่ยงคนรวยมักจัดการก่อนที่จะลงทุน  คนรวยเมื่อสนใจเรื่องใด พวกเขาจะใส่ใจและค้นหาความรู้เรื่องนั้นเป็นพิเศษ  คนรวยมักให้ความสนใจข่าวสารและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะพวกเขารู้ดีว่าความรู้ในอตีดไม่สามารถใช้ในปัจจุบันและอนาคตได้ จะทำให้พวกเขารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันสถานการณ์

 10. คนรวยเป็นคนที่มีความรู้ทางการเงิน และมักจะกอบโกยโอกาส ส่วนคนที่ล้าหลังและขาดความรู้ทางการเงิน ก็ได้เพียงแค่เฝ้ามองแล้วได้แต่อิจฉาคนรวยและก็เป็นทุกข์ คนรวยมักจะจมอยู่กับตัวปัญหา จึงไม่กล้าที่จะลงมือทำสิ่งใด แต่คนรวยจะเรียนรู้โอกาสจากการค้นหาสาเหตุและการแก้ปัญหา เพื่อก้าวไปสู่จุดมุงหมายได้

 11. คนรวยสามารถสร้างทรัพย์สินอันทรงพลัง ที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้พวกเขาได้ตลอดกาล คือความรู้และความคิด  คนรวยจะพัฒนาความรู้และความฉลาดทางการเงิน  เพราะพวกเขารู้ว่าความรู้ทางการเงิน จะสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน  คติประจำใจของคนรวยคือ อย่าลงทุนในสิ่งที่ตนไม่รู้  คนรวยมักสร้างสร้างแรงบันดาลใจ ว่าการทำเงินนั้นไม่ยาก ความรวยไม่ใช่ศาสตร์ที่ซับซ้อน วิธีการสร้างเงินไม่ยุ่งยากมากมายอะไร ที่ทำให้พวกเขารวยไม่ได้

 12. คนรวยมักเพาะเมล็ดพันธุ์ช่องทรัพย์สินก่อน จะใช้เงินไปทำอย่างอื่น (สร้างเงินเก็บเข้ากระเป๋า) คนรวยมักให้เวลาทั้งหมดอยู่กับความฝัน ความคิด สร้างแรงบันดาลใจ การศึกษาหาความรู้และความฉลาดทางการเงินแล้วลงมือทำ คนรวยมักสร้างโอกาสไว้รอความความสำเร็จที่กำลังจะมาถึง

 13. สิ่งสำคัญของคนรวยคือ  มีเป้าหมายอยู่ในใจเสมอ รู้จักความสำคัญของการเป็นผู้ให้  เพราะเป็นผู้ให้ก่อน ยิ่งให้ ยิ่งได้รับมากกว่าสิ่งให้เสมอ โดยเฉพาะความสุขทางจิตใจ จะกลายเป็นพลังอำนาจ ในการกระตุ้นตนเองให้ประสบความสำเร็จ ในขั้นถัดไป

        จาก 13 แนวคิดคือสิ่งที่คนรวยเขาทำกัน  ที่เราสามารถนำเอาทักษะรูปแบบการดำรงชีวิต เคล็ดลับและแนวคิดที่ผ่านการเรียนรู้ จากคนรวยที่ประสบความสำเร็จ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างชีวิตแบบคนรวย คนรวยคิดมมักจะสร้างอาณาจักรแห่งคนรวย กลายเป็นวัฎจักรชีวิตของคนรวย เพราะสามารถสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น ชีวีตคนรวย จะรวยไม่มีที่สิ้นสุด คนรวยยิ่งรวย

 

     คนรวย เขา ทำอะไร กัน …พ่อรวยสอนลูก Robert T.Kiyosaki วิธีก้าวข้ามอุปสรรคทางการเงิน

แม้เรามีความรู้ทางการเงิน แต่หนทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทำอย่างไรถึงสามารถก้าวข้ามอุปสรรคทางการเงินไปได้

        1. การเอาชนะความกลัว คงไม่มีใครชอบการเสียเงิน คนรวยส่วนใหญ่ก็เช่นกัน  คนรวยที่ไม่เคยไม่เสียเงินจากการลงทุนนั้นไม่มี แต่ด้วยความที่พวกเขามีความกล้า มีความสามารถว่า จะจัดการอย่างไร จะรับมือปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร จะประคับประคองการเงินในช่วงวิกฤตอย่างไร  วิธีการลดความเสี่ยงที่ดีคือ ให้เริ่มต้นลงทุนให้เร็ว

           การลงทุนเมื่ออายุยังน้อย ช่วยทำให้เรามีเวลาในจัดการปัญหาและมีโอกาสลงทุนได้มากกว่าคนอื่น สามารถทุ่มเงินให้กับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง แต่ให้ผลตอบแทนสูงได้มากกว่าคนอื่น คนรวยมักจะมีทัศนคติดี มีความคิดที่เป็นบวก กล้าฝันใหญ่ คิดใหญ่ สามารถรับมือกับความล้มเหลวแล้วมองรางวัลจากความสำเร็จ เปลี่ยนแปลงความล้มเหลวให้เป็นแรงบันดาลใจ ทุกคนที่กลัวความพ่ายแพ้ ในที่สุดจะกลายเป็นคนพ่ายแพ้ ให้ Focus ลงทุนในทรัพย์สินมากกว่า กระจายความเสี่ยง เพราะจะเสียโอกาสทำให้เงินงอกเงยแบบก้าวกระโดด

        2. เอาชนะความคิดลบ เหตุผลของคนส่วนใหญ่ เมื่อต้องเผชิญกับเวลาอันเลวร้าย มักไม่กล้าเสี่ยง แต่คนรวยจะกล้าเสี่ยงเช่น ในช่วงเกิดวิกฤตฟองสบู่ในปี พ.ศ. 2530 คนรวยจะหาเงินลงทุนในหุ้นที่มีผลกระทบมาก แต่พื้นฐานดีมีโอกาสกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้ง แต่คนทั่วไปมักกลัวจึงขายหุ้นเหล่านั้นทิ้งไป คนทั่วไปมักคิดลบและชอบวิจารณ์ แต่คนชนะจะวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยสมอง มีเหตุผลและเป็นระบบ

       3. เอาชนะความขี้เกียจ คนที่ยุ่งที่สุดคือ คนขี้เกียจที่สุด คนขี้เกียจมักจะไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ มักจะหาข้ออ้างหากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น พวกเขาจะพยายามเลี่ยงบางอย่าง หากมีคนอื่นเตือน พวกเขาก็มักจะโกรธ คนขี้เกียจชอบเหตุผลที่ทำให้ตนเองไม่รู้สึกผิดและเลี่ยงเช่น ขอพักผ่อนบ้างเถอะ ขอนอนดูทีวีเพราะทำงานเหนื่อยมามากแล้ว

         วิธีการแก้ไขความขี้เกียจคือ ต้องมีแรงปรารถนา ต้องโลภเสียบ้าง การใช้คำพูด ฉันจะซื้อมันได้ แทนที่จะบอกว่า เราไม่มีปัญญาซื้อมันได้หรอก คำพูดนี้จะทำให้เราเศร้าและหดหู่ เราต้องเปลี่ยนเป็น ฉันจะทำอย่างไรที่จะไม่ต้องมาทำงานอีก เราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้อย่างไร

       4. เอาชนะนิสัยไม่ดี นิสัยจะควบคุมพฤติกรรม พฤติกรรมกำหนดการกระทำ การกระทำจะทำให้เกิดผลลัพธ์ โดยส่วนใหญ่แล้ว คนเราชอบคิดอยู่ในโชนที่ปลอดภัย Safety Zone ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งใด เมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนั้นรู้สึก ว่ามันมั่นคง

           ปกติการจ่ายหนี้สินหรือภาษีก่อน จะทำให้เราไม่รู้สึกถึงแรงกดดัน หรือเกิดการกระตุ้น แต่ถ้าเราจ่ายให้ตัวเองก่อนเช่น การเอาเงินไปลงทุนก่อน ที่เหลือจึงจะใช้จ่าย เพราะปกติเสียงจากการทวงหนี้สิน จะมีเสียงดังกว่าที่คนยืม ดังนั้นการลงทุนก่อนจ่ายที่หลังจึงทำให้เกิดแรงกระตุ้น ในการหาวิธีสร้างเงิน

      5. เอาชนะความยิ่งทะนงตน สิ่งที่เราไม่รู้เราจะเสียเงิน จงค้นหาผู้รู้เป็นปรึกษา คนที่เชี่ยวชาญสามารถช่วยทำให้เรา ร่นระยะเวลาในการไปสู้จุดมุ่งหมายได้ การค้นคว้าและการอ่านหนังสือ การเอาตนเองไปอยู่ใกล้กับคนที่ประสบความสำเร็จ การเข้าร่วมสัมนา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่น สามารถความทะนงตนได้

 

ต้องอ่านต่อ  ตอนที่ 3

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *