คนรวย วิถีชีวิตคนรวย & วิธีคิดคนรวยกับคนจนต่างกัน พบว่าคนรวย จะรวยขึ้นเรื่อยๆ


ตอนที่ 3 อาณาจักร คนรวย 

             การเป็นเพียงแค่คนดี นั้นคงยังไม่พอที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข เพราะการเป็นคนดีแต่ไม่มีเงิน บางครั้งคนดี ที่ตกทุขก์ได้ยากอาจทำให้คนดีกลายเป็นคนไม่ดีได้ ” ดังนั้นการเป็น ” คนรวย ” และดีจึงทำให้โลกน่าอยู่

            วิธีคิดคนรวยกับคนจนต่างกัน คนรวยมักรวยขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนรวยมีแนวคิดเกียวกับเรื่องเงิน โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับค่าของเงิน แต่พวกเขามักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิธีการหาเงินและการเรียนรู้ทางด้านการเงิน กลยุทธ์การใช้เงินต่อเงิน  แต่ในขณะที่คนจนมักจะมองหาวิธีการว่า จะใช้เงินอย่างไรให้มีคุ้มค่ามากที่สุด เพราะคิดว่าเงินที่ตนเองมี ก็มีจำนวนจำกัด

            ในขณะที่คนรวยทุ่มเทแรงและเวลาทั้งหมดให้กับการศึกษาวิธีการหาเงินและการลงทุน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในการลงทุนซื้อทรัพย์สินที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ แต่คนจนมักจะให้เวลากับการค้นหางานประจำที่มั่นคง คนโดยส่วนใหญ่จึงสูญเสียเวลาอยู่กับการทำงานอย่างหนัก เพื่อแลกเงินจากค่าแรง

            ซึ่งช่วงเริ่มต้นวิถีชีวิตของคนรวยก็คล้ายกับคนทั่วไป ก็อาจเริ่มต้นจากการใช้แรงงานทำงานเพื่อแลกกับเงิน แต่หลังจากนั้นพวกเขาจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนซื้อทรัพย์สิน เมื่อมีรายได้จากการลงทุน คนรวยก็มักจะนำเงินที่ได้ไปต่อยอด ด้วยการลงทุนในรูปแบบอื่น เป็นวิธีสร้างทรัพย์สินให้หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของเงินอย่างก้าวกระโดด  จึงทำให้คนรวยยิ่งรวย

             ในทางตรงกันข้ามคนจนทั่วไปชอบโอ้อวดและชอบความสะดวกสบาย จึงก่อหนี้ ซื้อรถ ซื้อบ้านก่อนที่จะลงทุน และยังเข้าใจผิดๆ อีกว่าสิ่งที่ได้ครอบครองมันคือ ทรัพย์สิน ทั่งๆที่ต้องจ่ายค่างวดทุกๆเดือน จึงต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้เงินไปชำระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้คนจนยิ่งจน

             ถ้าไม่นับคนรวย ที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น หรือคนรวยที่ใช้วิธีผิดๆ ในการสร้างกระแสเงินให้มากขึ้น  คนรวยที่ประสบความสำเร็จ มักรวยขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นอาณาจักรของคนรวย เพราะคนรวยมักจะมีความสัมพันธ์ “Connection” กับคนรวยที่ประสบความสำเร็จด้วยกัน  เพื่อการติดต่อการค้า-ขายทางธุรกิจหรือการลงทุนร่วมกัน เป็นการสร้างเครือข่ายคนรวย นอกจากนี้แล้วคนรวย มักจะมีเป้าหมายและแผนงาน ในการสร้างระบบเพื่อสืบทอดอำนาจทางการเงิน เพื่อส่งมอบมรดกให้กับลูกหลานในรุ่นถัดไป อย่างไม่มีที่สิ้นสุด next generation

 

                 

                        คนรวยต้องมีเงินเท่าไรถึงเรียกว่า “คนรวย” คำจำกัดความของคนรวยในที่นี้ ไม่สามารถชี้วัดออกมาเป็นตัวเลขได้ แต่ คนรวย หมายถึง คนที่มีรายได้หรือมีเงินจากทรัพย์สิน ที่มีปริมาณมีค่ามากกว่า ค่าใช้จ่ายประจำ สำหรับการซื้อปัจจัย 4  แล้วยังมีเงินเหลือ จนสามารถซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีวิตได้ อย่างไม่เดือดร้อน  คนรวยมักมีทั้งเงินและเวลา จึงทำให้ชีวิตของพวกเขามีความสุข

                        ทำไมคนรวยถึงรวย  ที่มาของคนรวยมีอยู่ 4 ลักษณะด้วยกันคือ  1) รวยเพราะได้รับมรดกตกทอด 2) รวยเพราะทำธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และมีระบบที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เจ้าของไม่จำเป็นต้องไปทำงาน แต่ยังสามารถสร้างเงินได้ 3) รวยเพราะมีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ 4) รวยเพราะการเก็บออมในปริมาณมากๆและเป็นเวลานาน  

                 คนรวยมักมีที่มาของรายได้ 2 รูปแบบด้วยกันคือ รวยจากการสร้างบริษัทขนาดใหญ่และมีระบบในการจัดการ แล้วให้ระบบทำงานแทนตนเองเพื่อสร้างกระแสเงินสด  และอีกหนึ่งรูปแบบคือ การใช้เงินทำงานเช่น การซื้อหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือซื้อทรัพย์สินแล้วให้ทรัพย์สินทำงานหนักแทนแรงงานตนเอง หลังจากนั้นทรัพย์สินจะสร้างผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปแบบของเงินสด ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ คือคนรวยที่ใช้วิธีสร้างรายได้ที่เรียกว่า Passive Income 

                        ผู้เขียนจึงสร้างวงจรคนรวย เป็นวิธีในการนำเสนอแนวคิด เหตุผล ทำไมคนรวยถึงยิ่งรวย เป็นความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกของ  โรเบิร์ต คิโยซากิ และหนังสื่อความรู้การเงินการลงทุนอีกหลายเล่ม พบว่าความรู้แนวคิดทางการเงิน มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน บวกกับความเชื่อของผู้เขียนเอง คนรวยมักรวยยิ่งขึ้นกลายเป็นวัฎจักร และมีการสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นจนกลายเป็น อาณาจักรคนรวย

คนรวย

เหตุผลที่คนรวยยิ่งรวย วิถีชีวิตและอาณาจักรคนรวยมีดังต่อไปนี้

 

                1. เริ่มต้นจากวิธีหาเงินของ คนรวย คนรวยไม่ได้ทำงานเพื่อเงิน แต่คนรวยทำงานเพื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิธีเรียนรู้ทางการเงินและการลงทุน ที่หลากหลายด้านการลงทุน หลังจากนั้นพวกเขาจะลงทุนในทรัพย์สิน เป็นเทคนิคการใช้เงินทำงานเพื่อสร้างรายไปให้กลายเป็นกระแสเงินสด จึงทำให้คนรวยมีความกล้าเสี่ยงที่จะลงทุน คนรวยมักค้นหาโอกาสจากวิกฤตตัวอย่างเช่น คนรวยกล้าช้อนชื้อหุ้นดีราคาถูก ในช่วงวิกฤตในปี2540 ที่เกิดวิกฤตฟองสบู่  หลังจากนั้นพวกเขาเพียงแค่นั่งรอให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ราคาหุ้นที่พื้นฐานดีก็มักจะมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวใน  2-3 ปีต่อมา จึงทำให้พวกเขากลายเป็นเศรษฐีหุ้น

                 นอกจากความรู้การลงทุนที่มีความหลากหลายแล้ว คนรวยมักจะสนใจภาพรวมอื่นๆเช่น ภาวะเศษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่ครบทุกด้าน เพื่อใช้ในการประเมินเพื่อลดความเสี่ยงแล้ว ยังสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไร  เทคนิคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือคนรวยมักจะนำความรู้ที่ได้ ไปเรียนรู้และทดลองกับการลงทุนจริง เพื่อสร้างทักษะ สร้างประสบการณ์ทางด้านการเงิน  คนรวยมักมีความสัมพันธ์ มีConnection ที่ดีกับคนที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จึงทำให้คนรวยมีเครือข่ายของผู้ช่วยสร้างความสำเร็จ เพื่อสร้างอาณาจักรของตนให้ยิ่งใหญ่ขึ้น

               2.  คนรวยมีทักษะด้านการเงิน ซึ่งอาศัยวิธีแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ จากผู้ประสบความสำเร็จและผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการอ่านหนังสือ การเข้าฟังสัมมนา ไปเยี่ยมชมงานนิทรรศด้านการเงินการลงทุน เพื่อเรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับกฏแห่งการลงทุนเช่น วิธีใช้เครื่องมือทางด้านการเงิน การวิเคราะห์ด้านเศษฐศาสตร์และแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุน  อัตราส่วนด้านการเงิน ความเป็นไปได้และการคืนทุน ฯลฯ จึงสามารถมองประโยชน์จากวิกฤตได้ดีกว่าคนทั่วไป

             ความรู้การลงทุนเป็นอำนาจของคนรวยอย่างหนึ่ง ที่สร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการลงทุนให้สูงขึ้น  การมีประสบการณ์ด้านการเงิน จึงทำให้คนรวยมีความเชื่อมั่น มีความมั่นใจ  มีแนวคิด มีทักษะเพื่อควคุมความรู้สึก อารมณ์และการตัดสินใจเป็นอย่างดี จึงสามารถรับมือกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ คนรวยจะไม่จมอยู่กับปัญหา แต่พวกเขาสามารถค้นหาประโยชน์จากความล้มเหลวได้ แล้วเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

               3. ขณะที่คนรวยลงทุนซื้อทรัพย์ด้านหนึ่งจนประสบความสำเร็จ จะค้นหาวิธีการลงทุนในรูปแบบใหม่ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์สินที่มี และเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนทางด้านการเงินที่หลากหลาย

              การลงทุนต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างผลตอบแทน คนรวยจะไม่ใช้จ่าย หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตนเองก่อนที่จะลงทุน คนรวยจะรอทรัพย์สร้างกระแสเงินสดให้มากกว่ารายจ่ายก่อน  คนรวยถึงจะใช้เงินซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย  เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ต่างจากคนทั่วไปที่มักนำเงินได้จากแรงทำงาน ไปซื้อความสุขให้กับตนเองก่อนที่จะลงทุน

 

            4.  คนรวยเมื่อมีเงินสดจากทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงทำงาน จึงมีอิสรภาพด้านเงินและเวลา จึงทำให้คนรวยสามารถใช้ชีวิตจากสิ่งที่ตนเองสร้างไว้  มีเวลาให้กับครอบครัว สร้างครอบครัวที่อบอุ่น สามารถเป็นผู้ให้โดยตนเองไม่เดือดร้อนได้

             คนรวยมีอิสรภาพด้านเวลาและเป็นผู้มีความรู้ทางด้านการเงิน จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเงินการลงทุน ให้กับลูกหลาน ให้กลายเป็นคนรวยรุ่นถัดไปได้เช่น การเตรียมความพร้อมความรู้ทางการเงินและการลงทุน ให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้เงินทำงานตั้งแต่วัยเด็ก จึงมีเวลาเรียนรู้มากกว่าคนทั่วๆไป ทำให้คนรวยจึงรวยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

           5. การมีอิสระภาพด้านการเงินและเวลา จึงทำให้คนรวยสามารถตอบแทนผู้มีพระคุณและดูแลคนรักได้ดี มีเวลาและเงินมากพอที่จะ พาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ได้  โดยไม่เดือดร้อนด้านเงิน การมีเงินมากจึงสามารถสร้างสรรกิจกรรมต่างๆได้ สามารถสร้างสิ่งสวยงามบนโลกที่อัศจรรย์ได้เช่น สร้างวัด สร้างโบสถ์ วิหาร ก่อตั้งสมาคม  มูลนิธิอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ จึงได้รับการยอมรับทางสังคม ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ได้รับเกียรติจากคนทั่วไป

 

           6. เมื่อผลตอบแทนจากทรัพย์สินที่เป็นกระแสเงินสดที่มีจำนวนมากกว่ารายจ่าย ” จึงมีเงินเหลือใช้ ”  ทำให้คนรวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งดีๆได้ ซื้อปัจจัย 4 คุณภาพสูงให้กับตนเองและครอบครัวได้ เช่น การซื้อบ้านที่อยู่อาศัยที่แสนสุขสบาย มีระบบปรับอากาศที่ดี มีสภาพแวดล้อมดี มีบ้านอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์  สามารถซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่เป็นสินค้าคุณภาพดี เนื้อผ้านุ่มใส่สบายเหมาะสมกับราคา สามารถซื้อรถยนต์ที่หรูมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยและสมรรถนะขั้นเทพ ฯลฯ

         การเป็นคนรวยและมีเงิน จึงสามารถเข้ารับการบริการด้านต่างๆ ชั้นเยี่ยมได้ เมื่อเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา จะได้รับการรักษาชั้นเยี่ยมจากโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  มีหมอพยาบาลขั้นเทพค่อยดูแลรักษา ได้รับยาที่มีคุณภาพสูงอาการเจ็บป่วยก็จะหายได้เร็วยิ่งขึ้น

        คนรวยที่มีอิสรภาพทางการเงิน สามารถใช้เงินซื้ออาหารที่มีคุณภาพดี เมื่อรับประทานเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และยังสามารถซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้ ทำให้คนรวยมีสุขภาพดีสมบูรณ์สูงสุด และคนรวยมีอิสรภาพด้านเวลาจึงมีเวลาไปออกกำลังกายได้ จึงทำให้คนรวยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีอายุยืนยาว มีคุณภาพชีวิตดีได้มากกว่าคนทั่วๆไป

 

              7.   การที่ คนรวย ได้อยู่สภาพแวดล้อมดีๆ มีสิ่งของเครื่องใช้ดีๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตมากมาย และมีโอกาสสร้างความสุขทางใจ เพราะการทำบุญและประสบการณ์ที่ดีในชีวิต จึงทำให้คนรวยสามารถสะสมปริมาณความคิดเชิงบวกป้อนให้จิตใต้สำนึกได้มากยิ่งขึ้น จึงกลายเป็นพลังแห่งแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทำให้พวกเขามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในทักษะความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น จึงกลายเป็นคนรวยไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้คนรวยมีความเจริญก้าวหน้าในการเงินการลงทุน มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น มีรายได้การลงทุนอย่างต่อเนื่อง

 

              อิสรภาพทางการเงินคือ อำนาจทางการเงิน  ถึงเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่าง  แต่ทุกอย่างที่ซื้อต้องใช้เงิน ถึงเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้ แต่ถ้าไม่มีเงินก็ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขได้”  

               การเป็นคนรวย ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนทั่วไป การเรียนรู้ทางด้านการเงินสามารถสร้างเงินได้ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไอที สามารถสร้างคนรวยได้เร็วขึ้น โดยปัจจุบันค่าเฉลี่ยอายุของคนรวยลดลง มีความเป็นไปได้ ที่เราจะกลายเป็นคนรวยได้พียงชั่วข้ามคืนเช่น การสร้าง VDO ลง Youtube แล้วมีคนดูเป็นล้าน View

              คนรวยและดี ชี้วัดได้จากการถ่ายทอดหรือการสร้างคนอื่นให้กลายเป็นคนรวยได้กี่คน  การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนมีให้กับผู้อื่น เป็นการสร้างบุญบารมี แต่สำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็น คนรวย สิ่งที่ควรลงทุนเป็นอันดับแรกคือ ลงทุนให้กับตนเอง การศึกษาความรู้ทางการเงินและการโฟกัสเป้าหมายไปที่การลงทุนแบบ Passive Income โดยการสร้างทรัพย์สินให้เร็ว รวยสร้างได้….ชีวิตสร้างเอง

บทความที่น่าสนใจ คนจน วงจรอุบาทว์วัฏจักรคนจน สาเหตุที่จน คนจนยิ่งจน คนรวยยิ่งรวย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *