ใช้พลังบวก เพื่อทำให้ทุกวันทุกวันกลายเป็นวันของเรา


       ความคิดพลังบวก ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยพลังแห่งความสำเร็จ พลังบวก จะชี้นำกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานหรือการทำธุรกิจ ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย แต่การถูกครอบงำด้วยความคิดลบ จะทำให้เราจมอยู่กับความพ่ายแพ้ มีจิตใจที่ห่อเหี่ยวและสิ้นหวังในชีวิต

     เมื่อความสำคัญพลังคิดบวก จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นมีความกระตือรือร้น สามารถสร้างเรื่องราวชีวิตดีๆให้แก่เรา พลังบวก เหล่านี้จะถูกสะสมไว้ที่จิตใต้สำนึก หลังจากนั้น พลังงานจากความคิดบวก จะส่งคลื่นพลังไปหาสิ่งดีๆ คนดีและโอกาสดีๆในเวลาที่เหมาะสม เข้ามาในชีวิตของเรา ทำให้ชีวิตเรามีความเจริญก้าวหน้า มีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน

พลังบวก

     เทคนิคสร้างพลังคิดบวกมีดังนี้

     1 ใช้รอยยิ้มของตัวเองส่งให้ตัวเอง รอยยิ้มนับได้ว่าเป็น พลังบวก ที่ส่งผลดีต่อระบบต่างๆ ภายในร่างกายเช่น ระบบการสูบฉีดเลือดดีขึ้น การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ มีความสมดุล ทำให้ร่างกายแข็งแรง ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและ สามารถต่อสู้กับการเจ็บป่วยหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่เข้ามาในร่างกายให้สลายตัวได้เป็นอย่างดี

    วิธีสร้างรอยยิ้มให้ตนเองมีดังนี้ ให้คิดถึงเรื่องดีๆ ในขณะที่ตนเองมีโอกาสอยู่หน้ากระจก แล้วทำการฉีกรอยยิ้มให้กับกระจก หลังจากนั้นให้คิดว่า รอยยิ้มนั้นเป็นรอยยิ้มจากคนที่เรารักเป็นคนส่งให้ วิธีสร้างพลังบวกด้วยรอยยิ้ม ไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรแถมยังได้ประโยชน์มากมาย

พลังบวก

     2 พยายามเลือกรับเฉพาะในสิ่งดี ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถมองเห็นพลังบวกได้ ทุกช่วงเวลาของการดำเนินชีวิต ประจำวัน ซึ่งอาจได้สัมผัสกับพลังที่เป็นลบที่มองเห็นได้ด้วยตาจากสถานการณ์ จากสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่หรือแม้แต่เรื่องเล่าจากคนอื่นๆ และการคิดแง่ร้าย แต่สำหรับจิตใจสามารถเลือกที่จะรับรู้เฉพาะด้านบวกได้ ดังนั้นควรมองในสิ่งดีบนความพ่ายแพ้หรือสิ่งร้ายๆให้คิดว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไป แล้วประสบการณ์จะสอนให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น ถึงแม้ว่าบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิต มันจะเป็นสิ่งเลวร้ายในชีวิต ใช้ความพยายามมองโลกในแง่ดี คัดกรองคิดเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับตนเอง ส่วนสิ่งที่เป็นในแง่ร้ายก็ลบมันออกไปจากใจ

พลังบวก

     3 สร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ต้องแปลกใจอะไรในขณะที่เราสุขภาพดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มักมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นกับตัวเองอยู่เสมอ จิตใจแจ่มใสและมีความสุข  ในทางตรงกันข้าม หากเราเป็นคนขี้โรค เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยครั้ง พลังแห่งความคิดลบจะเกิดขึ้นทันที ดังนั้นควรแบ่งเวลาให้สมดุลมากยิ่งขึ้น แล้วออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อให้แข็งแรง ควรกินอาหารเพื่อให้ได้สารอาหาร 5 หมู่ และปริมาณที่เหมาะสม ควรได้รับการตรวจประเมินสุขภาพประจำทุกปี เพื่อให้ได้รู้สิ่งผิดปกติในร่างกายก่อนเกิดโรคขั้นรุนแรงและยากเกินที่จะเยียวยาได้ ยังทำให้ได้รับคำแนะนำวิธีปฏิบัติและการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ ในการป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้

 

      4 มอบความรักให้แก่ตนเองและผู้อื่น คนที่รักตนเองมักลงทุนให้กับตนเองอยู่เสมอ มีการพัฒนาทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพและความรู้ในด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ความรู้จะช่วยทำให้ตนเองเกิดความมั่นใจ กล้าคิดและกล้าตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้น แต่ก็ควรแบ่งเวลาเพื่อมอบความรักให้กับคนอื่นบ้างเช่น การดูแลคนที่เรารัก สอนคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่รู้ รู้จักการให้อภัยและการทำบุญกับผู้ยากไร้

 

     5 ใช้คำขอบคุณบอกกับตัวเองและคนอื่นทุกครั้งที่มีโอกาส คำว่าขอบคุณจะปลุกพลังบวกให้ฟื้นจากการสงบนิ่งได้อีกครั้ง วิธีการขอบคุณตัวเองคือ ในขณะที่เราสามารถทำสิ่งใดๆ แล้วประสบความสำเร็จ จงกล่าวคำว่าขอบคุณให้แก่ตนเอง เป็นไปได้ควรให้รางวัลแก่ตนเอง เพื่อตอกย้ำพลังแห่งความสำเร็จ ในกรณีที่มีคนอื่นชื่นชมในตัวเรา ให้น้อมรับด้วยความจริงใจแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณ คำขอบคุณจะสร้างพลังบวกได้ทั้งคนที่กล่าวและคนที่ได้รับฟัง คนที่รับฟังจะรู้สึกดีส่วนคนที่พูดด้วยความจริงใจก็มักจะมีความสุข

 

     6 มั่นคงในเป้าหมายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความกระตือรือร้นและสร้างแรงกระตุ้นให้เราเกิดความมุ่งมั่น มีความทะเยอทะยาน หากแม้ว่าเจอปัญหาอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อและยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่คนที่เลื่อนลอยมัดจะยอมแพ้อะไรง่ายๆ บางครั้งยังไม่ได้ลงมือทำก็มีได้ล้มเลิกความคิดนั้นไป จงตั้งมั่นในจุดหมายที่ตั้งใจแล้วลงมือทำให้ประสบความสำเร็จ

 

     7 มีแผนแล้วลงมือทำ คนที่เขียนแผนให้ชีวิตของตนเองได้ดี จะไม่ทำให้เราหลงทาง การไม่มีแผนนอกจากจะสูญเสียเวลาแล้ว ยังสูญเสียโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองถนัด แทนที่จะใช้พลังเต็มที่กับสิ่งที่คาดหวัง แต่ติดกับดักและหลงทางทำให้สิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่มีคุณภาพและไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตได้ การเขียนแผนที่ดีจะต้องรู้ว่า ควรทำอะไรที่ไหน เมื่อไหร่และเมื่อลงมือทำจนสำเร็จแล้ว จะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรเป็นสิ่งตอบแทน คนที่มีแผนคือคนที่สร้างเข็มทิศชีวิตให้แก่ตนเอง

 

     8 เปิดใจ  คนที่คิดว่าตัวเองรู้ดีแล้ว เป็นคนเก่ง เป็นคนชำนาญด้านใดด้านหนึ่งดีแล้ว จะทำให้ตนเองขาดโอกาส ที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองมากยิ่งขึ้น  การเปิดใจจะช่วยทำให้เราได้เรียนรู้ ทักษะใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ สามารถสร้างโลกกระทัดของเราให้กว้างมากขึ้น การแลกเปลี่ยนและการแชร์ประสบการณ์ทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  มีเพื่อนช่วยคิดมากยิ่งขึ้น  ในขณะที่เราเจอปัญหาก็ยังมีคนอื่นๆช่วยสนับสนุน สามารถลดระยะเวลาในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาและยังสามารถทำให้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น ทำได้ง่าย จึงมีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้น

 

     9 แบ่งปัน การแบ่งปันจะสร้างความสุขให้แก่จิตใจ ทุกครั้งที่เราคิดถึงภาพคนอื่นๆมีความสุขในขณะที่เรามอบสิ่งดีๆให้กับเขา เราจะอิ่มเอมและมีความสุข สามารถสร้างรอยยิ้มให้เราได้ การมีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ ด้วยความปรารถนาดี เรามักจะได้รับพลังงานแห่งความรู้สึก พลังบวก ก็จะถูกก่อตัวขึ้นทันที

พลังบวก

    ในหนึ่งวันของชีวิตถึงมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ขอให้มีจิตใจแจ่มใส ใส่พลังบวก ทุกวันๆก็จะเป็นวันของเรา

บทความที่น่าสนใจ ฝึกคิดบวก วิธีคิดบวก

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *