เจ้าของธุรกิจ Ownership เคล็ดลับที่นักธุรกิจคิดแล้วลงมือทำจนประสบความสําเร็จ


                 มนุษย์เงินเดือนหรือแม้แต่ใครๆก็อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ ด้วยกันทั้งนั้น การทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จจนกลายเป็นเจ้าของกิจการได้ นั้นคือความภูมิใจ เงินที่ได้รับจากการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นคนที่มีความสุข มีสุขภาพดี มีเวลาอยู่กับครอบครัว คนรักและยังสามารถตอบแทนพ่อแม่ ผู้มีพระคุณได้ จากข้อดีดังกล่าว จึงทำให้มนุษย์เงินเดือนเคยมีความคิด ผันตนเองออกจากงานประจำ  เพื่อไปเป็น เจ้าของธุรกิจ

                  จากข้อจำกัดของชีวิตมนุษย์เงินเดือนคือ ไม่สามารถจัดสรรด้านเงินและเวลาให้เกิดความสมดุลในการดำรงชีวิตได้ เพราะหากไม่ไปทำงาน ถึงมีเวลาแต่ก็ไม่มีเงินใช้ หากทำงานเพื่อแลกกับเงินเดือนก็มักจะไม่มีเวลา การไม่มีเวลาจึงไม่สามารถดูแลสุขภาพตนเองและดูแลคนรักได้ เป็นการทำงานเพื่อให้คนอื่นรวย แต่ตัวเองกลับมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องผ่อนสินค้าแพงๆเพราะไม่มีเงินสดซื้อ

เจ้าของธุรกิจ

 

            เจ้าของธุรกิจ  Ownership คือ การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลร่วมกัน ดำเนินการจัดตั้งบริษัทหรือกิจการใดกิจการหนึ่ง  เพื่อให้บริการหรือทำการผลิตสินค้า เพื่อขายให้กับผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการที่เรียกว่า ผู้บริโภค  โดยสินค้าหรือบริการเหล่านั้น ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ แล้วลูกค้ายินดี ที่จะจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการเป็นการตอบแทน

            การเป็นเจ้าของธุรกิจมีข้อดีมากมาย แต่เจ้าของธุรกิจจะดำเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่โดยส่วนนักธุรกิจเมื่อลงทุนด้วยตนเองไปสักระยะหนึ่ง 3-5 ปี แล้ว จะพบว่าไม่สามารถรักษาธุรกิจที่ตนเองไว้ได้ เพราะปัจจัยสนันสนุนที่ช่วยทำให้ การทำธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้นั้น มีหลากหลายองค์ประกอบด้วยกัน สิ่งสำคัญอันดับต้นๆคือ ตนเอง  ปกติคนที่ทำงานในงานประจำมักมีความรู้เฉพาะหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่มีความรู้กว้างจึงกลายเป็นคนไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น  จึงมีเคล็ดลับที่นักธุรกิจคิดแล้วลงมือทำให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ประสบความสําเร็จได้ ดังนี้

 

            1.มีโค้ช การทำธุรกิจก็เหมือนกับ การเริ่มต้นเรียนหนังสือช่วงประถมศึกษา เมื่อครูสอนให้เราบวกเลข 1+1 =2 เราก็ต้องเชื่อ ถึงจะทำให้เราเรียนจบหลักสูตรเรียนจบการศึกษาได้   ก็เหมือนกับการเริ่มต้นทำธุรกิจ หากอยู่ในท่ามกลางที่ปรึกษา ที่เป็นคนเก่งและคนฉลาด โอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะมีมากยิ่งขึ้น การมีโค้ชดีจะช่วยให้เรามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น โค้ชจะช่วยชี้แนะข้อมูลให้รอบด้านได้ดีมากยิ่งขึ้น จึงสามารถลดความเสี่ยงอันเกิดขึ้น จากการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้   ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นธุรกิจต้องเชื่อมั่นโค้ชอย่างหมดใจ ถึงจะประสบความสำเร็จได้ ทุกคนย่อมมีข้อจำกัดของตนเองเพราะไม่มีใครเก่งทุกเรื่อง ดังนั้นการมีที่ปรึกษาที่ดีคอยชี้แนะก่อนลงมือทำการสิ่งใด ย่อมเป็นหนทางแห่งความสำเร็จ

          2. สร้างโอกาส คนทั่วไปมักเชื่อว่าโชคและสิ่งดีไม่สามารถสร้างได้ จึงมักจะพูกกับตนเองและคนอื่นๆว่า ต้องรอให้อะไรๆพร้อมเสียก่อน จะต้องมีสิ่งนั้น สิ่งนี้ก่อน ถึงจะลงมือทำให้เกิดความสำเร็จได้ คนที่รอโอกาสมัจะชอบรอคอยความหวัง ว่าสักวันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบโชคดีให้  และเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น ก็ยังจะบอกว่ารอโอกาสถัดไป “ เจ้าของธุรกิจเมื่อพบว่ามีความเป็นไปได้ มักกล้าที่จะเสี่ยงและลงมือทำ พวกเขามักจะเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พวกเขามักเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจด้วยตนเอง เพราะรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี “

           เจ้าของธุรกิจ จะไม่รอโอกาส เพราะการรอคอยทำให้พวกเขาเสียเวลา แทนที่จะรอพวกเขามักจะนำเวลาที่มีไปค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่มีความรู้ แล้วเรียนรู้ด้วยวิธีลงมือปฏิบัติจริง เปลี่ยนความคิดใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจเหมือนนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จทำเช่น งานออกบู๊ท งานสัมมนาทางธุรกิจ งานแสดงธุรกิจต่างๆเช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ที่จัดขึ้นประจำทุกปี  งาน Money Explore ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลได้ มาตัดสินใจสร้างโอกาสให้กับตนเอง

           3. ลงทุนให้กับความสำเร็จ ทดลองจริงกับเหตุการณ์จริงจะช่วยสร้างทักษะ เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น วิธีลงทุนให้กับความสำเร็จนั้นคือ สร้างองค์ความรู้ให้แก่ตัวเอง พัฒนาทักษะ ปรับปรุงตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เรียนรู้วิธีการตัดสินใจด้วยเหตุและผล

          ส่งเสริมจุดแข็งของตนเองให้กลายเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วจึงค่อยปรับปรุงจุดด้อยของตนเอง เจ้าของธุรกิจมักเปิดใจและมักจะทำตนเป็นน้ำครึ่งแก้ว ไม่ปิดกั้นตนเอง ยอมให้ตนเองเป็นคนไม่ฉลาดก่อน ที่จะฉลาด มักจะไม่โอ้อวดความเก่งกาจของตนเอง เพื่อเรียนรู้ทักษะหรือวิธีการที่ดีจากคนอื่น แล้วนำความรู้ที่ได้จากคนอื่นไปประยุกต์ เป็นความสามารถของตนเอง คนสำเร็จจึงเป็นผู้ฟัง ผู้พูดอ่านและเขียนในสิ่งดี

 

           4. การคาดการณ์จากเป้าหมาย เป้าหมายที่ดีต้องคาดการณ์ได้ว่า เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว จะได้รับอะไรบ้างเป็นผลตอบแทน การลงมือทำอะไร แต่ไม่รู้ว่าจะได้รับอะไร สู้ไม่ทำอะไรเลยน่าจะดีกว่า เพราะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและเสียต้นทุนในการลงมือทำ

             ผลลัพธ์ของเป้าหมายจะช่วยสร้างแรงใจ ให้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปยังจุดมุ่งหมาย สิ่งสำคัญวางแผนในแต่ละขั้นของความสำเร็จ เพื่อต่อจิ๊กซอให้ไปถึงเป้าหมาย ซึ่งในแต่ละขั้นของแผนเอง ต้องสามารถทำนายได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทำอย่างไร เมื่อไหรจึงจะสำเร็จ เพื่อประเมินความคืบหน้าในการลงมือทำ และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้เมื่อรู้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ หากประสบความสำเร็จในแต่ละขั้นควร แสดงความยินดีและให้รางวัลกับตัวเอง เพื่อตอกย้ำความสำเร็จ เพื่อกระตุ้นตนเองให้เอาชนะอุปสรรคลำดับถัดไป จนถึงเป้าหมายได้

             5. เชื่อและมั่นใจ  ไม่ว่าจะทำอะไรมักจะมีคนมองเราอยู่เสมอ แต่มันไม่สำคัญหรอก แต่อยู่ที่ว่าตัวเรามองตนเองอย่างไร เจ้าของธุรกิจมักจะสามารถสร้างขวัญกำลังใจ และสามารถกระตุ้น ( Motivate ) ตนเองได้ ด้วยการโน้มน้าวตนเองให้มีความทะเยอทะยาน มีความเชื่อมั่นศรัทธาในความสามารถของตน เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและเชื่อว่าทำได้ ดังนั้นพวกเขาจะไม่ท้อแท้สิ้นหวังอะไรง่ายๆ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา พวกเขาจะไม่สนใจที่ตัวปัญหา แต่จะให้เวลากับการเรียนรู้ เพื่อค้นหาสาเหตุแล้วทำการแก้ไข

             6. เปลี่ยนแปลงตัวเอง  การทำให้คนอื่น สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้  สิ่งที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลง  มันคือดัชนีชี้วัดความสำเร็จของปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น การพัฒนาตนเองด้วยการคิดบวก คิดสร้างสรรค์ การพูดและทำดี เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มักจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่คดโกง มีจริยธรรมในการดำเนินกิจการ มีคุณธรรม มองผลกระทบและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันทั้ง ลูกน้อง ลูกค้า สังคมส่วนรวม ผู้ถือหุ้นและตนเอง

              เมื่อหยุดนิ่งกับที่ จึงเท่าว่าถอยหลัง การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ใครไม่เปลี่ยนแปลงมักจะตามคนอื่นไม่ทัน ล้าหลังตกยุค ธุรกิจที่ทำก็ไม่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้

 

           7. ทำทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจสำเร็จ  แต่ทุกอย่างที่ทำต้องเป็นสิ่งดี มีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ใช้ความขยันหมั่นเพียร สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มักจะไม่หยุดกิจการหรือยอมแพ้อะไรง่ายๆ โดยส่วนใหญแล้วพวกเขาจะพยายามให้ถึงที่สุด ยกตัวอย่างเช่น คนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในโลก อย่างเจ้าของ KFC ผู้พันฮาร์แลนด์ ดี แซนเดอร์ส ผู้คิดค้นสูตรไก่ทอดที่มีรสชาดเด็ด ได้ไปนำเสนอขายสูตรลับให้กับคนอื่น แต่ในช่วงแรกที่ท่านทำไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั้งท่านเป็นคนลงมือทำเอง จึงทำให้ ไก่ KFC กลายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียง และสามารถขยายสาขาไปได้ทั่วโลก

 

            8. เป็นนักสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องรู้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ต้องสามารถสร้างความประทับใจแรก (Firsh Impassion)ให้กับผู้บริโภคได้ ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความจริงใจ ว่าเรากำลังมอบสิ่งที่ดีให้กับเขาอยู่ ใช้ความแตกต่างที่ประทับใจ เรียนรู้จักคนอื่นว่า เหตุผลลึกๆแล้วเขาต้องการอะไร ใช้พยายามเพื่อค้นหาความต้องการแล้วมอบสิ่งที่มีค่าให้มากกว่า ความคาดหวังของผู้บริโภค

 

            9. เป็นนักบริการที่ดี  เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักขายสินค้าเป็น และหัวใจสำคัญของการขายสินค้า อยู่ที่การให้บริการ โลกสังคมออนไลน์ยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ช่วยทำให้การเข้าถึงลูกค้าและการโฆษณาสินค้าทำได้ง่ายขึ้น ความก้าวเทคโนโลยีการสื่อสาร ช่วยทำให้การบริการมีความรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น การเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคนี้สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้เพียงแค่ข้ามคืน แต่ในทางกลับกันถ้าธุรกิจทำแบบไม่ใส่ใจ ธุรกิจของคุณก็จะพังภายในวินาทีได้เช่นกัน

 

            10. เป็นนักนำเสนอตัวยง เคล็ดลับของการทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นคือ การนำเสนอตัวสินค้าหรือบริการให้อยู่ในใจของผู้บริโภคได้ เทคนิคการนำเสนอที่ทำให้ลูกค้าสามารถจดจ่อ ในตัวสินค้าได้ คือโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้า  เป็นการนำเสนอประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ พูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ยิน ไม่ใช่พูดในสิ่งที่เราต้องการจะพูด

 

             11. ความยุติธรรม และจริยธรรม การนำเสนอสินค้าหรือบริการควรให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ด้วยความยุติธรรม ช่วยทำให้เกิดความยั่งยืนในการทำธุรกิจ มองประโยชน์ที่แต่ละฝ่าย จะต้องได้รับอย่างยุติธรรม คิดเสมอว่าการทำหรือการเจรจาธุรกิจใช้วิธีคิด ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ ชนะทั้งคู่ WIN-WIN หากสามารถทำได้อย่างนั้น การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

           การทำธุรกิจในปัจจุบันไม่เป็นเรื่องยากเหมือนกับในอดีต ปัจจุบันมีแหล่งความรู้ มีแหล่งทุนมากมาย แต่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น เป็นเรื่องที่ยากกว่า อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีความรู้ มีคุณสมบัติของการเป็นเจ้าของธุรกิจ  สร้างความมั่นใจให้ตนเองมากยิ่งขึ้น

         ถึงแม้ว่าเราจะเป็น เจ้าของธุรกิจ ขนาดเล็ก ร้านข้าวแกงขนาดเล็ก เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนน ร้านส้มตำปากซอย ไก่ย่างในซอย หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ก็นับว่าเป็น เจ้าของกิจการ Ownership  ดังนั้นวิธีคิดแบบ เจ้าของกิจการ Ownership ที่ประสบความสำเร็จ เป็นเคล็ดลับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ ให้เจริญรุ่งเรืองลงมือทำอย่างตั้งใจ วันหนึ่ง คงได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จเป็นสิ่งตอบแทน ชีวิตเป็นของเรา ชีวิตเรา…สร้างได้

 

 บทความที่น่าสนใจ passive income คืออะไร มีอาชีพใดบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้มั่งคั่งได้

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *