Author: besterlife

0

เทคนิคบรรพบุรุษ วิธีปลูก ผักปลอดสารพิษ ไว้รับประทาน เสริมวิตามิน แร่ธาตุ ร่างกายแข็งแรง

                ถึงแม้ว่าผักจะตกอยู่ในเทรนด์ของคนรักสุขภาพ มีประโยชน์ให้พลังงานปริมาณต่ำ ไม่ว่าจะเป็น ผักออแกนิค ผักอินทรีย์ ผักไร้สารหรือ ผักปลอดสารพิษ จะอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ  ซึ่งมีสารอาหารที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้หุ่นสวย มีสารช่...

0

ไม้ผลเศรษฐกิจ  ผลไม้อินเทรนด์ ผลไม้ราคาดีเหมาะสำหรับเกษตรกรทฤษฎีใหม่ยุคใหม่

               การทำการเกษตร  นับได้ว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการผลิตก็ว่าได้ จากผลิตผลทางการเกษตร จึงทำให้สังคมมนุษย์ได้รับการพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ ความสำคัญทางด้านการเกษตรจึงถือได้ว่าเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเป็นที่มารายได้ของประเทศ เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่...

0

ส่วนแบ่งทางการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด

           ในการแข่งขันด้านการตลาด ก็หวังให้สินค้าของตนเองสามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลักได้ และสามารถครอบครอบ ส่วนแบ่งทางการตลาด ที่ตนเองถนัดได้ เพื่อรักษาและการขยายปริมาณจำนวนผู้บริโภคและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยและขั้นตอ...

0

ใช้ ความต้องการผู้บริโภค เพื่อวัดและการพยากรณ์อุปสงค์

                ความต้องการผู้บริโภค เป็นวิธีการวัดหรือการพยากรณ์อุปสงค์หรือความต้องการซื้อ เพื่อคาดการณ์ถึงขนาด การเติบโต และศักยภาพที่จะทำกำไรของแต่ละอุตสาหกรรมและของแต่ละตลาด การพยากรณ์ที่ผิดพลาดจะนำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การพยากรณ์ความต้องการซื้อ...

0

การวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของบริษัทและมีกำไร

            การวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดให้อยู่เหนือคู่แขังขัน ในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันกันสูงและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำให้บริษัทสามารถอยู่รอดได้ ก็คือ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆที่เปลี่ยนไป อีกทั้งกิจการยังต้องมี...

0

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้ามากขึ้น

การสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า ในคุณค่าด้านคุณภาพและการบริการ การสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้ามีขั้นตอนดังนี้ 1. การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้า คุณค่ารวมสำหรับลูกค้า คือ ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ลูกค้าคาดหวังจะได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่ง...

0

ระบบสารสนเทศทางการตลาด ที่ทำให้การตลาดระดับท้องถิ่นกลายเป็นนานาชาติ

                การตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คือ เปลี่ยนจากความต้องการของผู้ผลิตไปเป็นความต้องการของผู้บริโภค เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคามาเป็นการแข่งขันแบบไม่ใช่ราคา และเปลี่ยนจากการตลาดระดับท้องถิ่นมาเป็นตลาดระดับชาติหรือนานาชาติ ...

0

กลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อความได้เปรียบทางการตลาด

     กลยุทธ์การแข่งขัน เป็นวิธิการสร้างความได้เปรียบและการยิ่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นเทคนิคเพื่อสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้ได้จำนวนมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ กลยุทธ์การแข่งขันก็เปรียบเสมือนคำภีร์การรบฆ่าศึกในสมรภูมิรบ รู้...

0

กลยุทธ์การตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product’s life cycle

กลยุทธ์การตลาด  แนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์                 เทคนิคด้านการตลาดถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการแย่งพื้นที่ทางการค้าให้เหนือคู่แข่งขัน ทุกๆกิจการจะให้ความใส่ใจด้านการขายสินเป็นอันดับต้น เพราะหากขายสินค้าได้นั้นหมายถึงการได้รับผลตอบ...

0

ปัญหาการสื่อสาร พูดกันแต่เรื่องง่ายๆ แต่ทำไมเข้าใจไม่ตรงกัน

            การสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญ หากการสื่อสารดีมีคุณภาพจะสามารถทำให้การเจรจาทางการค้าการลงทุนหรือแม้แต่การสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี  แต่หากตรงกันข้ามเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารจะทำให้การแปลความหมายในการสื่อสารที่ไม่ถูกต...