Category: การพัฒนาคุณภาพชีวิต

0

อาชีพที่สอง งานเสริม 5 เหตุผลสำหรับคนยุคนี้ที่ต้องมีทางเลือกสำรองให้ชีวิต

           ทำไมคนยุคนี้ถึงต้องมี อาชีพที่สอง เคยสังเกตคนรอบตัวบ้างไหมว่า เขามีเงินเยอะแยะจัง ทั้งๆ ที่ก็ยังเป็นมนุษย์เงินเดือน เหมือนเรานั่นแหละ คนในยุค 2020 นิยมประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไป มีอาชีพที่ทำงานประจำและอาชีพเสริมหรือหารหารายได้พิเศษด้...

0

นิยามของคำว่าชีวิต เราเท่านั้นจะสามารถนิยามหรือให้ความหมายของคำว่าชีวิตได้ที่ดีที่สุด

เมื่อคำวา่ ชีวิต มีค่ามากกคำว่า เกิดมาเติบโตแล้วก็สิ้นไป          นิยามของคำว่าชีวิต นั้นถ้าจะให้คำจำกัดความนั้นคงมีหลากหลายความหมาย เพราะต่างคนต่างความชอบต่างความรู้สึก ต่างมีพื้นฐานชีวิตและประสบการณชีวิตที่ไม่เท่าเทียม แต่บนพื้นฐานของความต้องการ ก็...

0

การจัดการด้านการเงิน การออมเงิน เป็นหน้าที่เพื่อภารกิจของคนวัยทำงาน

     เมื่อแนวโน้มสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ความรุนแรงในการแข่งขัน และการแก่งแย่งปัจจัย 4 เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอด  สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม ขนาดของครอบครัวเปลี่ยนไป ในอดีตขนาดครอบครัวใหญ่มีลูก...

0

เป้าหมาย คือกระบวนการสร้างตัวชี้นำสู่ความสำเร็จของการทำงานและชีวิต

 อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีเป้าหมาย              การใช้ชีวิตที่ไร้ซึ่ง เป้าหมาย จึงเปรียบเสมือนกับเวลาที่หิวข้าวอย่างรุนแรง ณ.เวลานั้นจะเป็นอะไรก็ได้ ที่กินได้ โดยจะไม่ได้สนใจในสิ่งทีกินเข้าไปนั้น มันจะมอบคุณค่าให้สารอาหารที่ดีมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะเ...

0

คนรวย เขา ทำอะไร กัน 13 แนวคิด 5 เทคนิควิธีก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านการเงิน

ตอนที่ 2                เลียนแบบสิ่งที่คนรวยทำ ทำแบบที่คนรวยคิดแล้ว คนรวย เขา ทำอะไร กัน กว่าจะเป็นรวยและกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ พวกเขามีวิถีการดำรงชีวิตและทำอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วไป ถึงทำให้พวกเขามีเงินมากมาย  การประกอบอาชีพการสร้างทรัพย์สินและวิ...

0

เจ้าของธุรกิจ Ownership เคล็ดลับที่นักธุรกิจคิดแล้วลงมือทำจนประสบความสําเร็จ

                 มนุษย์เงินเดือนหรือแม้แต่ใครๆก็อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ ด้วยกันทั้งนั้น การทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จจนกลายเป็นเจ้าของกิจการได้ นั้นคือความภูมิใจ เงินที่ได้รับจากการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นคนที่มีความสุข ...

0

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิธีพัฒนาตนเองให้รุ่งเรื่องและประสบความสำเร็จ

       การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้และมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้ทักษะความชำนาญ ให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ให้กลายเป็นคนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลายเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม แน...

0

เป้าหมายชีวิต SMART ใช้ฝันและความหวัง เป็นแรงบันดาลใจ

            เป้าหมายชีวิต SMART เป็นวิธีใช้ความฝันและความหวังเพื่อชี้นำการเดินทางแห่งชีวิต เป็นเข็มทิศนำทางแห่งชีวิตและการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งมันจะกลายเป็นพลังแรงใจ ในการเอาชนะและการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ไปสู่หนทางแห่งความสำ...

0

สร้างชีวิต กระบวนการพัฒนาชีวิตตนให้มีความสุข เกิดความมั่งคั่งและมั่นคง

                   จากแนวคิดเชิงกระบวนการที่เป็นระบบ ซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานทั่วไป โดยเป็นเครื่องมือในการศึกษางานทางด้านวิทยาศาสตร์หรืองานด้านค้นคว้างานวิจัยและเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อสร้างมาตรฐานและการปรับปรุ...

0

คนรวย วิถีชีวิตคนรวย & วิธีคิดคนรวยกับคนจนต่างกัน พบว่าคนรวย จะรวยขึ้นเรื่อยๆ

ตอนที่ 3 อาณาจักร คนรวย               การเป็นเพียงแค่คนดี นั้นคงยังไม่พอที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข เพราะการเป็นคนดีแต่ไม่มีเงิน บางครั้งคนดี ที่ตกทุขก์ได้ยากอาจทำให้คนดีกลายเป็นคนไม่ดีได้ ” ดังนั้นการเป็น ” คนรวย ” และดีจึงทำให้โลกน่า...