Category: การพัฒนาคุณภาพชีวิต

0

ประสบความสำเร็จ เคล็ดลับวิธีคิดของมหาเศรษฐี กลายเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิต

              นโปเลียน ฮิลล์ เจ้าของหนังสือThink & Grow Rich ได้กล่าวไว้ว่า ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่พบกับความสำเร็จในชีวิต ผลที่ได้รับจากการศึกษาของเขาสามารถสรุปได้จากการสัมภาษณ์คนที่ ประสบความสำเร็จ ทางด้านการเงินและผู้ประสบความสำเร็จด้านอื่นๆอีกมาก...

0

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีพัฒนาตนเองตามแนวคิดคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

       พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นวิธีการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะมีเงินและเวลาควบคู่ไปด้วยกันได้ คุณภาพชีวิตจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตนเองและการปรับปรุงตนเอง จากการสำรวจสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เทียบกับเป้าหมายชีวิตที่ตนเองคาดหวังเอ...

0

เป้าหมายในชีวิต คือแรงบันดาลใจที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค ไปสู่จุดหมายที่คาดหวัง

       ลองคิดดู เรามักได้ยินคำว่าเป้าหมายจนคุ้นหู แต่ไม่เคยเข้าใจมันอย่างแท้จริงแล้วนำมันมาใช้กับชีวิตสักที่ เป็นการเดินทางที่ไร้ซึ่ง เป้าหมายในชีวิต แต่เราคงคุ้้นชินคำว่าเป้าหมายจากที่ทำงานกับคำว่า KPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถว่า ตัวเรามีศักยภาพแ...

0

คนจน วงจรอุบาทว์วัฏจักรคนจน สาเหตุที่คนจนยิ่งจน คนรวยยิ่งรวย

        วงจรอุบาทว์ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวงจรรูปแบบเดิมๆ แบบซ้ำๆ ซึ่งมีแนวโน้มคงที่ ถดถอย แย่ลงและเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆ  อันเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด ไม่ได้ขจัดปัญหาให้ถึงสาเหตุของปัญหา บางครั้งการแก้ไขสิ่งหนึ่งแล้วไปให้เกิดปัญหาใหม่ที่วนเวียนม...

0

อิสรภาพทางการเงิน มนุษย์เงินเดือนก็สามารถทำได้

              ความสุขนับได้ว่าเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆที่ทุกคนไฝ่หา  และสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การได้มาซึ่งความสุขนั้น มันเริ่มจาการมี “เงิน”  เพราะเงินคือ อำนาจที่จะบันดาลสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยสี่ แก้วแหวน จึงทำให้คนทั่วๆไปพยาย...

0

เปลี่ยนแปลงตัวเอง ใหม่ให้กลายเป็นคนมีเสน่ห์ น่าชื่นชม คนอื่นทำได้ เราทำได้….

             การเปลี่ยนแปลงคือ การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนในทิศทางที่เป็นบวก  ในสภาวะปกติจากการดำเนินชีวิตของคนเรานั้น สามารถยอมรับกับสิ่งคุ้นเคยได้เร็วกว่าสิ่งแปลกใหม่ เช่นเดียวกับการ เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะคนเรา...