Category: ธุรกิจและการลงทุน

0

ส่องพม่า กระแสพม่า Fever เขตเศรษฐกิจพิเศษพม่า

ได้อ่านบทความ จากนิตยาสาร EEC กับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 แล้ว จึงอยากนำมาแชร์แบ่งปันให้คุณผู้อ่านได้อิจฉาประเทศพม่า เพราะว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษพม่า บางเขตประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงขอ ส่องพม่า ดังต่อไปนี้ การเจริญเติบโตเศรษฐกิจพิเศษในพม่า หลังจากที่ม...

0

เครื่องหยอดเหรียญ Passive Income แบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ 

              ตามหลักทฤษฏีของ  Robert Kiyosaki  กูรูด้านการเงิน  ได้กล่าวเอาไว้ว่า ที่มาซึ่งรายได้ของคนเรานั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ   กลุ่มแรก คือ คนที่ต้องด้นรน เอาแรงงานของตนเองและเวลาไปทำงานให้คนอื่นๆ เพื่อแลกกับค่าจ้างหรือผลตอบแทน  เช่น เกษตรก...

0

ECRS คือตัวย่อ 4 คำ อันได้แก่ E: Eliminate, C:Combine,R:Rearrange ,S:Simplify

ECRS คืออะไร   ECRS คือ ตัวย่อของภาษาอังกฤษ 4 คำ อันได้แก่ E: Eliminate หมายความว่าการกำจัด, C:Combine หมายความว่าการรวมกัน, R:Rearrange หมายความว่าการจัดใหม่, S:Simplify หมายความว่าการทำให้ง่าย      ECRSเป็นเครื่องมือที่มีหลักคิดง่ายๆ แต่สามารถใช้ได...

0

3MU คือ นิยามความสูญเสียในตำราของญี่ปุ่น MUDA, MURA และ MURI

             ถ้าหากจะพูดถึงประสิทธิภาพ  (Efficiency) คือ ความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด โดยนำผลผลิตที่ได้ไปหารด้วยปัจจัยนำเข้า เปอร์เซ็นต์ยิ่งสูง นั้นแสดงว่ากระบวนการผลิตสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามาก การผลิตสินค้า...

0

การตอบสนองลูกค้า QCD SM EE ให้เหนือเกินความคาดหวังของลูกค้า

                ความสำคัญของลูกค้า นอกจากรายได้แล้วยังหมายถึงการเจริญเติบโต ความมั่นคงของการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ลูกค้าจะถือเป็นกลไกลหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนการตลาดทางธุรกิจ เพราะเมื่อลูกค้าได้รับความพึงพอใจที่เหนือเกินความคาดหวังแล้ว สินค้าหรือ...

0

พลังงานหมายถึง อะไร การอนุรักษ์และจัดการพลังงานช่วยชาติได้อย่างไร

พลังงาน                 พลังงานคืออนุภาคที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ในร่างกายของเราก็ยังมีพลังงานแฝงมากมายเช่น เซลล์เมื่อมันได้รับสารอาหารมันก็จะเผาผลานก็จะมีพลังงานเกิดขึ้น หากเซลล์นั้นอยู่ที่บริเวณสมองม...

0

ข้อเสนอแนะ คือ ระบบและกลไกที่กระตุ้น ให้นำเสนอความคิดมาเป็นประโยชน์

ข้อเสนอแนะ คือ อะไร ?       ข้อเสนอแนะ คือ ระบบและกลไกที่กระตุ้น  สนับสนุนให้พนักงานนำเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์  ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงงาน โดยความคิดที่เสนอนั้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การลดต้นทุนการผลิต การบริการ การปรั...

0

Pet Plastic คือ โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Poly-Ethylene Terphthalate)

PET Poly (ethylene terephthalate)          Pet Plastic คือ โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Poly-Ethylene Terphthalate) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า โพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์เป็นชื่อเรียกอีกประเภทของโพลิเมอร์ที่มีหมู่แอสเตอร์เป็นองค์ประกอบหลักในสายโซ่โมเลกุลซึ่...

0

NSF คือ ( National Science Foundation ) มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ USA

    NSF คืออะไร              NSF ย่อมาจาก National Science Foundation : NSF คือ มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นหน่วยงานอิสระและยังเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรอง ก่อตั้งอย่างเป...

0

ธุรกิจค้าปลีก ศึกรายย่อยหรือร้านโชว์ห่วยปะทะค้าปลีกสมัยใหม่หรือModernTrade

           ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจค้าปลีก มีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตลาดกันอย่างรุนแรง ทั้งที่เป็นรายเล็กและรายใหญ่ต่างมีการแข่งขันกันในด้านต่างๆ เช่น การแข่งขันกันที่ราคาว่าใครถูกกว่าใคร อีกทั้งการออกโปรโมชั่นต่างๆเพื่อแย่งกลุ่มลูกค้าให้มาเป็นของตนให้มาก...