besterlife.com Blog

0

ผลไม้มหัศจรรย์ ผลมิราเคิล ทำให้ผลไม้รสเปรี้ยวกลายเป็นรสหวาน

      ผลไม้มหัศจรรย์ มีชื่อว่ามิราเคิล Miracle เป็นพืชอยู่ในวงศ์ พิกุลและต้นละมุด เป็นไม้ยืนต้น ใบเลี้ยงเดี่ยว ลำต้นมีน้ำตาลอ่อน ลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ย ยอดใบอ่อนจะออกสีน้ำตาลส่วนใบที่แก่ จะมีลักษณะเป็นสีเขียวเข้ม ผลของผลไม้มหัศจรรย์จะออกผลตามกิ่งก้าน...

0

การจัดการด้านการเงิน การออมเงิน เป็นหน้าที่เพื่อภารกิจของคนวัยทำงาน

     เมื่อแนวโน้มสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ความรุนแรงในการแข่งขัน และการแก่งแย่งปัจจัย 4 เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอด  สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม ขนาดของครอบครัวเปลี่ยนไป ในอดีตขนาดครอบครัวใหญ่มีลูก...

0

ใช้พลังบวก เพื่อทำให้ทุกวันทุกวันกลายเป็นวันของเรา

       ความคิดพลังบวก ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยพลังแห่งความสำเร็จ พลังบวก จะชี้นำกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานหรือการทำธุรกิจ ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย แต่การถูกครอบงำด้วยความคิดลบ จะทำให้เราจมอยู่กับความพ่ายแพ้ มีจิตใจที่ห่อเหี่ยวและส...

0

วิธีดูแบงค์หยวนจีนปลอมอย่างง่าย

      ประเทศจีนเป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นเจ้าแห่งการลอกเลียนแบบ ธนบัตรก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน ประเทศจีนมีแบงค์ปลอมระบาดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นนักท่องเที่ยว พ่อค้า-แม่ค้าหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องกับแบงค์หยวนจีน ควรจะศึกษาวิธีการดูแบงค์ปลอมไว้บ้าง เพื...

0

เชื้อเพลิงรถยนต์ ก้าวสู่ยุคพลังงานไร้ขีดจำกัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      เชื้อเพลิงรถยนต์ ในรถยนต์ ถ้าจะกล่าวถึงการเดินทางบนถนน โดยส่วนใหญ่ก็คงคิดถึงรถยนต์ วิวัฒนาการรถยนต์ เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอดีต ที่ใช้ล้อเลื่อน แล้วใช้แรงงานจากสัตว์ต่างๆ เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน ทำให้การเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อย่า...

0

พัฒนาการทํางาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

      งาน นับได้ว่าเป็นสิ่งที่คน ทุก คนต้องทำ เพราะคนเรานั้นจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอด จากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้ และมีชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความหมาย  แต่ความปรารถนาของทุกๆ คนอาจจะมีไม่เหมือนกัน คนบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้สูง จึง...

0

หัวหน้างานที่ดี รู้เทคนิคการควบคุมงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ

     เราทำงาน ก็ต้องคาดหวังความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อต้องการเงินซื้อความสะดวกสบายให้กับชีวิต เงินสามารถซื้อความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ แต่การทำงานจะประสบความสำเร็จได้ ย่อมขึ้นอยู่...

0

ประโยชน์ของคาร์บอน หรือ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ สร้างความมั่นคง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มักเกิดขึ้นควบคู่มาพร้อมกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต ปกติเรามักได้ยินเฉพาะด้านร้ายหรือผลเสียของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่กลายเป็นปัญหาระดับโลก     ถึงแม้ว่าจำเป็นต้องสร้างความเจริญ แต่อย่างไรก็ต้องลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ...

0

บ้านประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน Save เงิน เพิ่มรายได้

             บ้านนับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่เราทุกคนต้องมี ไว้ สำหรับเป็นที่พักผ่อน เป็นที่สร้างความปลอดภัย เป็นที่สำหรับสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว บ้านนับว่าเป็นสถานที่เกิดกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงาน  การมี บ้านประหยัดพลังงาน นอกจากสาม...

0

เรื่องวัยทำงาน ไลฟ์สไตล์ มุมมอง ทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน แต่ต้องทำงานร่วมกัน

     ในองค์กรจะประกอบด้วยคนทำงานที่มีวัยแตกต่างกัน ในการขับเคลื่อนและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร เรื่อง วัยทำงาน แต่ละช่วงวัยย่อมมีเอกลักษณ์ มีไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม มุมมอง ทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน  เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สภาพสั...