besterlife.com Blog

0

อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะการเป็นเด็กมีความสุขสุดๆ

อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง              ขณะนี้เวลา  19.00 น.นาฬิกาบอกเวลา ซึ่งเป็นเวลาเลิกงานอีกครั้งของฉัน  เก็บกระเป๋า ปิดคอม ล็อคห้อง เดินๆๆไปขึ้นรถกลับบ้าน ฉันใช้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ 6 วันต่อสัปดาห์ เข้างาน 7.00 น. เช้าเลิกงานหนึ่งทุ่ม  ชีวิต...

0

การตลาดในชีวิตประจําวัน ข้อคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่

           ข้อคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่         การค้นหากลยุทธ์ในการคอบครอง ส่วนแบ่งทางการตลาด ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เพราะความก้าวทางด้านเทค...

0

ภาวะผู้นำ เป็นผู้นำแห่งวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมและการเป็นผู้นำแห่งอนาคต

         ภาวะผู้นำ ผู้นำที่ดีนอกจากมีภาระหน้าที่ตามความรับผิดชอบแล้ว ควรมีวิสัยทัศน์ยาวไกลและการยอมรับสิ่งใหม่ๆ เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สามารถโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการยอมรับและการลงมือทำงานตามแผนงานต่างๆ ให้...

0

รู้เรื่องเครื่องดื่ม เครื่องดื่มมีกี่ประเภท

Beverage Knowledge เครื่องดื่มมีกี่ประเภท                                  เครื่องดื่มถือได้ว่าสามารถแยกออกได้มากมายหลากหลายประเภท ซึ่งความหลากหลายของเครื่องดื่มเหล่านี้ นอกจากในเรื่องของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันแล้ว วิธีการดื่มก็มีหลากหล...

0

การวิเคราะห์งบการเงิน และความหมายผลของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

       ความรู้ความฉลาดทางการเงินนับได้ว่า เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างกำไร ซึ่งการเลือกลงทุนในกิจการใดๆ เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ การบริหารและประเมินความแข็งแกร่งทางการเงิน จาก การวิเคราะห์งบการเงิน  นอ...

0

วิธีเลือกหุ้น ทำนายกิจการด้วยการวิเคราะห์งบทางการเงิน

   วิธีเลือกหุ้น มีความจำเป็นต้องอาศัยตัวเลขทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนกับกิจการ โดยมีเทคนิคในการด้วยการวิเคราะห์งบทางการเงิน ดังนี้   วิธีเลือกหุ้น จากการตรวจสอบงบดุล Balance Sheet Equations: สูตรคำนวณงบดุล เงินสดและเงินฝากสถาบั...

0

อัตราส่วนทางการเงิน คือเครื่องมือตรวจสอบความไม่ดีและดีของกิจการ

    อัตราส่วนทางการเงิน คือเครื่องมือในการตรวจสอบความไม่ดีและดีของกิจการ อัตราส่วนทางการเงิน ที่ใช้ชั่วชีวิตของนักลงทุน ได้แก่   อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Current Ratio) Current Ratio     =     สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน ก...

0

ชีวิตเด็กบ้านนอก เด็กบ้านนอกเข้ากรุง เรื่องขำๆ เปิ่นๆ ที่ทำอะไรๆเป็นครั้งแรก

              ชีวิตเด็กบ้านนอก ชีวิตเด็กชนบทในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ พี่-น้อง จะประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งนอกจากความรู้ต่ำแล้ว ประสบการณ์ในโลกกว้างก็น้อย นอกจากนี้โอกาสด้านต่างๆก็ยิ่งน้อยตามไปด้วย  ลักษณะของอาชีพที่อาศัยดินฟ้าอากาศ  หากปีใด...

0

หัวเราะ ดีประโยชน์ หัวใจเบิกบานแล้วยังเป็นยารักษาโรคได้

                ในปัจจุบันโรคหัวใจนับได้ว่า เป็นโรคที่มีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นมาก ซึ่งโรคหัวใจถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เรียกว่า กลุ่มโรคที่ไม่เป็นโรคติดต่อ กลุ่มโรค NPD หรือที่เรียกว่า โรคที่มีสาเหตุอันเกิดขึ้นจากความบกพร่อง หรือการเสื่อมสภาพของเซลล...

0

อสังหาริมทรัพย์  วิธีหาเงินจากสินทรัพย์ สร้างรายได้ สร้างกำไร รวยได้ไม่รู้จบ

           เทคนิคการค้าการลงทุน ซึ่งเป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตถึงยุคปัจจุบันนั้นคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมหาเศษฐีหลายๆ คนนิยมการถือครองทรัพย์สินที่ทรงพลังอันได้แก่ พื้นดินที่ตั้งอยู่ในทำเลทองเช่น อยู่ในแหล่งการค้า มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย แ...