besterlife.com Blog

0

คนจน วงจรอุบาทว์วัฏจักรคนจน สาเหตุที่คนจนยิ่งจน คนรวยยิ่งรวย

        วงจรอุบาทว์ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวงจรรูปแบบเดิมๆ แบบซ้ำๆ ซึ่งมีแนวโน้มคงที่ ถดถอย แย่ลงและเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆ  อันเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด ไม่ได้ขจัดปัญหาให้ถึงสาเหตุของปัญหา บางครั้งการแก้ไขสิ่งหนึ่งแล้วไปให้เกิดปัญหาใหม่ที่วนเวียนม...

1

กฎแห่งแรงดึงดูด ไขความลับ The secret เพื่อดึงพลังความเชื่อศรัทธามาใช้งาน

           The Secret ไขความลับ กฎแห่งแรงดึงดูด เพื่งดึงพลังอำนาจแห่งความเชื่อและความทรัทธา ศักยภาพ ทักษะความสามารถที่มีในตัวของเราเพื่อเอาออกมาใช้งาน เป็นวิธีรังสรรค์กฎแห่งการป้อนพลังแห่งความคิด ทัศนคติและความเชื่อที่เป็นพลังบวกให้กับจิตใต้สำนึก ซึ่...

0

คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ใช้พลังแห่งฝันและเป้าหมายเป็นกำลังใจไปสู่ความสำเร็จ

            จุดกำเนิดแห่งความสำเร็จเริ่มต้นเพียงสิ่งเล็กๆ แต่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า พลังทางความคิด ซึ่งคนที่สามารถดึงพลังแห่งความคิดออกมาใช้จุดประกายความฝันได้ จะกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต  หลักสูตรทางความคิดที่ถูกค้นพบแล้วทำให้คนปร...

0

อิสรภาพทางการเงิน คือความใฝ่ฝันของมนุษย์เงินเดือนที่อยากรวย

             ความมั่งคั่งทางการเงิน คือ ” ความฝันและความหวัง ” ในลำดับแรกของทุกๆคน  เพราะการมีเงินมันคืออำนาจ เพื่อสร้างความสุขทางกายอันได้แก่ การซื้อปัจจัยพื้นฐานเช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค รวมทั้งการซื้อสิ่ง...

0

เปลี่ยนแปลงตัวเอง ใหม่ให้กลายเป็นคนมีเสน่ห์ น่าชื่นชม คนอื่นทำได้ เราทำได้….

             การเปลี่ยนแปลงคือ การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนในทิศทางที่เป็นบวก  ในสภาวะปกติของการดำเนินชีวิต สามารถยอมรับกับสิ่งคุ้นเคยได้เร็วกว่าสิ่งแปลกใหม่ เช่นเดียวกับการ เปลี่ยนแปลงตนเอง เรามักจะคุ้นชินกับดินแด...

จุดไฟให้ตัวเอง เพื่อสร้างพลังในการทำงาน&แรงบันดาลใจให้กลายเป็นคนแอคทีฟ

                   ทำไมต้องทำงาน ?  ถ้ามนุษย์เราเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องกินก็น่าจะดี เพราะถ้าหากไม่มีความหิว ความต้องการต่างๆก็คงน้อยลง เราก็คงไม่จำเป็นต้องทำงาน  แต่โลกความจริง มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เมื่อปากท้องไม่ได้รับสารอาหาร มันจ...

0

จิตใต้สำนึก วิธีดึงพลังภายใต้จิตให้กลายเป็นคนโชคดีและประสบความสำเร็จในชีวิต

            คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เคยได้ยินคำว่า จิตใต้สำนึก แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักกับมัน เข้าใจและใช้มันให้เกิดประโยชน์จริงๆ แล้วจิตใต้สำนึกคืออะไรนะหรือ? มันก็คือความคิดทัศนคติที่ได้รับจากประสบการณ์ แล้วถูกเก็บและฝังลึก ภายใต้จิตใจและแสดงออกเป็นน...

0

สมการแห่งความสำเร็จ วิธีสร้างแรงบันดาลใจและความศรัทธาในตนเอง

ตอนที่ 1        ความสำเร็จคือ ผลลัพธ์ตามความคาดหวังหรือเป้าหมาย อันได้จากการลงมือทำจนแล้วเสร็จ แต่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถแสดงถึงความสำเร็จได้ทั้งหมด เพราะความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางนั้นคือ ประสบการณ์ ซึ่งกระบวนการทำงานจะ...