besterlife.com Blog

0

สร้างรายได้แบบ passive income

ตอนที่2       เมื่ออาชีพที่ชอบ ไม่สามารถทำให้ชีวิตดีขึ้น ไม่มีความสุขอย่างที่คิดและคาดหวัง เพราะอาชีพที่ชอบ อาจได้รับผลตอบเแทนที่ดี มีรายได้สูง แต่ไม่มีเวลาในการดูแลตนเองและครอบครัวได้  และอีกลักษณะหนึ่งของอาชีพที่ชอบ อาจมีเวลาเหลือเฟือ แต่ก็มีรับที่...

0

วิธีคิดบวก PDCA วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ คิดบวกชีวิตบวก คิดบวกชีวิตดี

ตอนที่5 ตอนจบ          ในบทความที่ผ่านๆมา เราได้ทราบถึงความหมายคิดบวก ความสำคัญของคิดบวก คิดบวกส่งผลดีต่อจิตใต้สำนึก แล้วส่งผลประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะการคิดบวกจะส่งผลดีต่อระบบการหลั่งของฮอร์โมน ทำให้คนที่ป่วย หายป่วยได้ รวมทั้งการรู้ถึงเทคนิคในการคิด...

0

ผู้นำที่ดี ด้วยการสร้างบารมีและพลังศรัทธา จากความรู้จริงในสิ่งที่ต้องทำ

ผู้นำหรือภาวะผู้นำ ตอนที่3               ในช่วงหนึ่งชีวิตของทุกๆ คน ย่อมมีโอกาสได้รับหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งเช่น การเป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน หัวหน้าห้อง หัวหน้างาน หัวหน้าทีมฯลฯ ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้คือการเป็นผู้นำ แล้วเราจะทำหน้าที่สำคัญอย่างนี้ ให้ประสบควา...

0

ผู้นำในดวงใจ พฤติกรรมผู้นำที่ดีควรมี ให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของลูกน้อง

ผู้นำหรือภาวะผู้นำ ตอนที่4 ตอนจบ         ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการเป็นผู้นำคือ การเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของลูกน้องซึ่งเรียกว่า ผู้นำในดวงใจ  คือผู้นำที่มีทักษะความสามารถ มีภาวะผู้นำ ซึ่งได้รับการยอมรับและสามารถสร้างแรงศรัทธาให้แก่ลูกน้องได้ ผู้นำ...

0

ทักษะผู้นำ ผู้นําที่ดี เก่งคน เก่งงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพนักบริหาร

ผู้นำหรือภาวะผู้นำ ตอนที่2ทักษะผู้นำ ผู้นําที่ดี               ถึงแม้ว่าการได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากนั้นก็คือ การเป็นผู้นำที่ดีและมี  ทักษะผู้นำ การเป็นผู้นำที่ดีต้อง เก่งคน เก่งงานและสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพนักบร...

0

เจ้าของธุรกิจ Ownership เคล็ดลับที่นักธุรกิจคิดแล้วลงมือทำจนประสบความสําเร็จ

                 มนุษย์เงินเดือนหรือแม้แต่ใครๆก็อยากเป็น เจ้าของธุรกิจ ด้วยกันทั้งนั้น การทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จจนกลายเป็นเจ้าของกิจการได้ นั้นคือความภูมิใจ เงินที่ได้รับจากการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นคนที่มีความสุข ...

0

ฝึกคิดบวก วิธีคิดบวก

ตอนที่4           ในบทที่ผ่านๆมา เริ่มต้นตั้งแต่ความหมายของคำว่า คิดบวก ในตอนที่1  คิดบวกสำคัญอย่างไร ในตอนที่2 ต่อมาตอนที่ 3 เราจะได้รู้ว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมให้การคิดเชิงบวกทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการคิดเชิงบวกได้ ช่วยให้เรา...

0

เพื่อคนคิดบวก ฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างไร ให้คิดเชิงบวก แล้วเปลี่ยนชีวิตให้เป็นสุข

ตอนที่3           สุ จิ ปุ ลิ ( ฟัง คิด พูด เขียน ) นับว่าเป็นหัวใจของนักปราชญ์ แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจความหมายคำนิยามเหล่านี้อย่างแท้จริง เพราะหากใครสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิต ก็มักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เป้าหมายชีวิตของคนทั่วไปคือ มีความ...

0

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิธีพัฒนาตนเองให้รุ่งเรื่องและประสบความสำเร็จ

       การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้และมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้ทักษะความชำนาญ ให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ให้กลายเป็นคนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลายเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม แน...

0

ใช้เงินทำงาน วิธีสร้างรายได้สร้างความมั่งคั่งร่ำรวย ที่มนุษย์เงินเดือนต้องรู้

                        มนุษย์เงินเดือน ได้เงินเท่าไรก็ใช้หมดภายในเดือนนั้นๆ ปกติในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน ถึงแม้เงินเดือนจะน้อย  แต่ก็ยังมีเงินเหลือเก็บ แต่เมื่ออายุงานมากขึ้น ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่แล้วทำไม  เงินไม่มีเห...