besterlife.com Blog

0

Pet Plastic คือ โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Poly-Ethylene Terphthalate)

PET Poly (ethylene terephthalate)          Pet Plastic คือ โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Poly-Ethylene Terphthalate) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า โพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์เป็นชื่อเรียกอีกประเภทของโพลิเมอร์ที่มีหมู่แอสเตอร์เป็นองค์ประกอบหลักในสายโซ่โมเลกุลซึ่...

0

เรียนแบบไหนดี ที่ทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุด

เรียนแบบไหนดี ที่ทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุด                 เชื่อหรือไม่ว่าคนไทยเราเข้าเรียนตั้งแต่เด็ก 3ขวบ จนถึงเรียนจบปริญญาตรี ใช้เวลาในโรงเรียนและสถานที่ศึกษามากถึง  20 ปี แต่ยังไม่สามารถทำนายได้ว่า จะได้รับอะไรบ้างจากการเรียน  เพราะปัญหาที่เกิดข...

0

NSF คือ ( National Science Foundation ) มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ USA

    NSF คืออะไร              NSF ย่อมาจาก National Science Foundation : NSF คือ มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นหน่วยงานอิสระและยังเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรอง ก่อตั้งอย่างเป...

0

การผลิตชาเขียว ในประเทศที่ส่งสามารถออกไปยังต่างประเทศได้โดยไม่แพ้ใคร

        ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชา ชาผลิตมาจากใบของต้นชา Camellia sinensis สายพันธุ์ของต้นชาที่ปลูกในเมืองไทยได้แก่ ชาอัสสัม ชาอู่หลง เจียว กู่ หลาน ( ดอกหอมหมื่นลี้ ) เป็นต้น  พื้นที่การปลูกชาโดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมปลูกกันในภาคเหนือของไทยเช่น เชียงราย...

0

ภัยเงียบอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นอันตรายต่อคุณและคนรัก

      เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ประดิฐสิ่งต่างๆขึ้น เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความเจริญก้าวหน้าให้แก่มนุษย์ ซึ่งคงไม่มีใครสามารถประฎิเสธได้ว่า เราไม่ได้สัมผัสกับอุกรณ์เหล่านี้อันได้แก่ ไมโครเวฟคอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ โทรศัพท์มือถือ เครื่องถ่ายเอกส...

0

ธุรกิจค้าปลีก ศึกรายย่อยหรือร้านโชว์ห่วยปะทะค้าปลีกสมัยใหม่หรือModernTrade

           ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจค้าปลีก มีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตลาดกันอย่างรุนแรง ทั้งที่เป็นรายเล็กและรายใหญ่ต่างมีการแข่งขันกันในด้านต่างๆ เช่น การแข่งขันกันที่ราคาว่าใครถูกกว่าใคร อีกทั้งการออกโปรโมชั่นต่างๆเพื่อแย่งกลุ่มลูกค้าให้มาเป็นของตนให้มาก...

0

E-Marketing  การตลาดยุค 4.0 สามารถทำรายได้ 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด

  เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ถือได้ว่าก้าวไปไกลมาก อีกทั้งยังสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้อย่างมากมาย ดังเช่น ระบบ Internet ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งกับทั้งตัวบุคคล และองค์การธุรกิจ การทำ E-Marketing ก็ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่นำเอาเทคโนโล...

0

วิสัยทัศน์ (Vision) บริษัทแห่งวิสัยทัศน์ที่มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

           บทความจากหนังสือเล่มนี้เน้นไปที่เนื้อหาของบริษัทแห่งวิสัยทัศน์ ซึ่งแต่ละบริษัทที่ได้นำมาเป็นตัวอย่างนั้นถือได้ว่าเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักกันดีของวงการธุรกิจในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน , บริษัท ไอบีเอ็ม , บริษั...

0

7 QC Tool เครื่องมือคุณภาพเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้กลวิธีทางสถิติ

7 QC Tool  เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 แบบ          ในการควบคุมคุณภาพ  ต้องอาศัยการควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้กลวิธีทางสถิติ  (Statistical Process Control : SPC) เป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ให้กระบวนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงและมีสมรรถภาพสูงขึ้...

0

PDCA วงจรเดมมิ่ง กิจกรรมการปรับปรุงที่มีวางแผนนำไปใช้ตรวจสอบและการแก้ไข   

PDCA วงจรเดมมิ่ง วัฎจักรวง PDCA มี 4 ขั้นตอนคือ   P คือการวางแผน  D คือการปฏิบัติ  C คือการตรวจสอบ  A คือการปรับปรุง                กิจกรรมการปรับปรุงและการควบคุมที่เป็นระบบซึ่งเป็นไปตามวงจรจะประกอบด้วย การวางแผน  การนำไปใช้ปฏิบัติ  ตรวจสอบ  และการปฏ...