besterlife.com Blog

0

อาชีพเสริม ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ ก่อนที่จะไม่มีโอทีทำ

        สำหรับมนุษย์เงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการหรือพนักงานเอกชน มักมีรายได้ทางเดียวคือ เงินได้จากค่าแรงที่ทำงานแลกกับเงินของนายจ้าง  หากต้องการรายได้เพิ่มมากขึ้น ก็ต้องทำงานให้หนักมากยิ่งขึ้นเช่น การทำโอที การใช้ความขยันขันแข็ง เพื่อสร้างผลงา...

0

อาหารผิว การดูแลสุขภาพผิว ด้วยวิธีใช้สารสกัดพืชผักผลไม้จากธรรมชาติ

              การสร้างความประทับใจแรกคือสิ่งทำให้คนอื่นลืมไม่ลง ภาพภายนอกที่ปรากฎคือสิ่งที่มองเห็นได้อันดับแรก ก่อนที่จะมองลึกเข้าไปข้างในใจได้ ดังนั้นการดูแลสุขภาพผิวของตัวเราให้มีสุขภาพสมบูรณ์ ดูเนียนสดใส จะสร้างความประทับใจ สร้างความสุขทางสายตาให้...

0

น้ำมันเลียงผา สรรพคุณช่วยประสานกระดูก ต่อกระดูก แก้ฟกช้ำ ประสานแผล

        ยานับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ใครๆก็ต้องร้องเรียกหาในเวลาที่เราได้รับบาดเจ็บ ป่วยไข้ไม่สบาย  กลุ่มนักวิจัยและสถาบันต่างๆรวมทั้งองค์กรอนามัยโลกพยายามคิดค้น เพื่อให้ได้ยาที่ก้าวทันโรค ก่อนที่โรคต่างๆ จะพัฒนาตัวของมันเอง จนกลายเป็นภัยอันตรายที่...

0

ผลไม้มหัศจรรย์ ผลมิราเคิล ทำให้ผลไม้รสเปรี้ยวกลายเป็นรสหวาน

      ผลไม้มหัศจรรย์ มีชื่อว่ามิราเคิล Miracle เป็นพืชอยู่ในวงศ์ พิกุลและต้นละมุด เป็นไม้ยืนต้น ใบเลี้ยงเดี่ยว ลำต้นมีน้ำตาลอ่อน ลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ย ยอดใบอ่อนจะออกสีน้ำตาลส่วนใบที่แก่ จะมีลักษณะเป็นสีเขียวเข้ม ผลของผลไม้มหัศจรรย์จะออกผลตามกิ่งก้าน...

0

การจัดการด้านการเงิน การออมเงิน เป็นหน้าที่เพื่อภารกิจของคนวัยทำงาน

     เมื่อแนวโน้มสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ความรุนแรงในการแข่งขัน และการแก่งแย่งปัจจัย 4 เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอด  สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม ขนาดของครอบครัวเปลี่ยนไป ในอดีตขนาดครอบครัวใหญ่มีลูก...

0

ใช้พลังบวก เพื่อทำให้ทุกวันทุกวันกลายเป็นวันของเรา

       ความคิดพลังบวก ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยพลังแห่งความสำเร็จ พลังบวก จะชี้นำกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานหรือการทำธุรกิจ ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย แต่การถูกครอบงำด้วยความคิดลบ จะทำให้เราจมอยู่กับความพ่ายแพ้ มีจิตใจที่ห่อเหี่ยวและส...

0

วิธีดูแบงค์หยวนจีนปลอมอย่างง่าย

      ประเทศจีนเป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นเจ้าแห่งการลอกเลียนแบบ ธนบัตรก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน ประเทศจีนมีแบงค์ปลอมระบาดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นนักท่องเที่ยว พ่อค้า-แม่ค้าหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องกับแบงค์หยวนจีน ควรจะศึกษาวิธีการดูแบงค์ปลอมไว้บ้าง เพื...

0

เชื้อเพลิงรถยนต์ ก้าวสู่ยุคพลังงานไร้ขีดจำกัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      เชื้อเพลิงรถยนต์ ในรถยนต์ ถ้าจะกล่าวถึงการเดินทางบนถนน โดยส่วนใหญ่ก็คงคิดถึงรถยนต์ วิวัฒนาการรถยนต์ เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอดีต ที่ใช้ล้อเลื่อน แล้วใช้แรงงานจากสัตว์ต่างๆ เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน ทำให้การเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อย่า...

0

พัฒนาการทํางาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

      งานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องทำ เพราะคนเราจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอดจากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้และสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างมีความหมาย  ความปรารถนาของทุกๆคนอาจจะไม่เหมือนกัน คนบางคนอาจตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้สูง จึงมักมีความท...

0

หัวหน้างานที่ดี รู้เทคนิคการควบคุมงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ

     เราทำงาน ก็ต้องคาดหวังความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อต้องการเงินซื้อความสะดวกสบายให้กับชีวิต เงินสามารถซื้อความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ แต่การทำงานจะประสบความสำเร็จได้ ย่อมขึ้นอยู่...