Work Life Balance คือสมดุลชีวิต การทํางานและจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

         ขยัน อดทน มุงมานะ พยายาม ทำงานหนัก ถึงจะก้าวหน้าในอาชีพ แต่ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิต บางคนทำงานหามรุ่งหามค่ำ ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับการทำงาน ก็หวังว่าจะได้เงิน คิดว่าเมื่อมีเงินมากๆคือเหตุผลที่จะสามารถเลี้ยงชีวิตและครอบครัวให้กินอยู่ดีมีความสุขได้ แต่การทำงานหนักเป็นประจำ จนไม่ได้แบ่งเวลาให้กับสิ่งสำคัญด้านอื่นๆ จึงมักสร้างปัญหาให้กับชีวิต เพราะการได้ซึ่งบางอย่าง อาจจะต้องสูญเสียบางอย่าง การทำงานเยอะอาจจะได้เงินเพิ่ม แต่ไม่มีเวลาดูแลตนเอง ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยเป็นโรคได้ง่าย การทำงานหนักไม่แบ่งเวลาในการดูแลครอบครัวๆ ขาดความอบอุ่น ดังนั้นการมีเงินเพียงอย่างเดียว จึงไม่ใช่คำตอบที่บอกได้ว่า ประความสำเร็จ  หรือแม้แต่บางกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตแบบตรงกันข้ามถึงจะมีเวลา แต่ไม่มีงานทำและไม่มีเงิน ก็ไม่สามารถเลี้ยงชีพให้อยู่รอดได้เช่นกัน ทั้งสองรูปแบบของชีวิตคือ ไม่สมดุลชีวิต Not Work Life Balance

           การทำสิ่งใดๆมากจนเกินความพอดี ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ด้วยเหตุผลนี้ซึ่งได้ถูกพิสูจน์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่า การบำเพ็ญทุกข์กิริยา ด้วยวิธีอดข้าวอดน้ำจนร่างกายเหลือแต่กระดูก ก็ไม่สามารถสำเร็จมรรคผลได้ ต่อมาพระองค์ทรงกลับมาบำเพ็ญตนสายกลาง จนสามารถค้นพบแนวทางบรรลุอรหันต์และปรินิพพานได้ในเวลาต่อมา  การดำเนินชีวิตของคนทั่วไปอย่างเราก็เช่นเดียวกัน จะประสบความสำเร็จในชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ จำเป็นต้องบริหารงานและบริหารเวลาให้สมดุล ซึ่งเรียกว่า Work Life Balance

Work Life Balance

การจัดสรรทรัพยากรและการบริหารเวลาอย่างไร้ประสิทธิภาพ จะเกิดผลอย่างไรบ้าง

       แน่นอนทุกคนย่อมมองผลประโยชน์ตนเองเป็นอันดับแรก เพราะนั้นหมายถึงความสุขเพื่อตัวเอง แต่การแบ่งเวลาไม่ดี จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป ทุ่มเทให้กับงานจนลืมดูแลตนเอง ใช้ร่างกายหนักเกินไป จะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอีกมากมายตามมาเช่น ทำงานหนักนอนดึกเป็นประจำ จนไม่มีเวลาผักผ่อน เซลล์ไม่ได้รับการซ่อมแซม ร่างกายก็จะเสื่อมเร็ว แก่เร็ว มีโรคเสื่อมต่างๆ รุมเร้า ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเตรียดเป็นต้น

       อีกอย่างหนึ่งคือ มีความสุขกับการกินมากจนเกินไป ทำให้ได้รับสารอาหารบางอย่างที่เกินความต้องการของร่างกาย จนทำให้เกิดโรคอ้วนตามมา อีกอย่างหนึ่งคือ การไม่แบ่งเวลาสำหรับออกกำลังกาย ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานโรคได้ ร่างกายก็จะอ่อนแอ ในที่สุดสุขภาพก็จะแย่เป็นโรคต่างๆได้ง่าย

         การทำอะไรแบบสุดโต่งที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว อันได้แก่ความเห็นแก่ตัวของตนเอง ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นการตั้งใจ แต่คงลืมคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นๆดูบ้าง มัวแต่คิดถึงความรู้สึกของตนเองฝ่ายเดียวก็เป็นสิ่งที่ผิดเช่น ต้องการหาเงินให้ครอบครัว แต่ไม่เคยใส่ใจคนอื่น ไม่แบ่งเวลาจึงไม่ได้พาครอบครัวไปเที่ยวและไม่มีเวลาดูแลลูกๆ ในขณะที่พวกเขามีปัญหาก็ไม่เคยใส่ใจ ลูกๆอยากได้อะไรก็ให้ได้เพียงแค่เงิน จนกลายเป็นพ่อ-แม่รังแกฉัน เพราะไม่เคยอบรม ไม่เคยสอนให้พวกเขาเป็นคนดี ปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้จากเกมส์ ดูทีวีและจากสื่อออนไลน์ จนพวกเขาไม่สามารถคิดวิเคราะห์สิ่งผิดถูกเองได้ ทำให้พวกเขาหลงทาง ไม่สามารถเผชิญชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้

         ผลกระทบต่อสังคม การไม่แบ่งเวลาให้สังคม ไม่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน การไม่รู้จักพบปะผู้ประสบความสำเร็จ กลายเป็นคนขาดที่พึงอาศัย ในขณะที่กราฟของชีวิตตกอยู่บนช่วงลำบากไม่มีคนคอยช่วยเหลือ สังคมที่ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ขาดความสามัคคี จะกลายเป็นสังคมของคนเห็นแก่ตัว ต่างคนต่างอยู่คนในสังคมกลายเป็นคนไร้น้ำใจ เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตนเอง เป็นสังคมไม่น่าอยู่ เมื่อตกทุกข์ได้ยาก ก็จะอับจนทางแก้ไข

 

การสร้างสมดุลชีวิตกับการทํางาน Work Life Balance คือ อะไร

                สมดุลชีวิตกับการทํางาน Life Balance / Work Life Balance คือ ความสามารถในบริหารทรัพยากรที่ตนเองมีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดสรรเวลาการแบ่งเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้มีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข ครอบครัวมีความอบอุ่น

             ทรัพยากรอันได้แก่ เงินทอง อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกายซึ่งเรียกว่า ปัจจัย 4 แต่ที่สำคัญนั้นคือ เวลา เพราะเวลาจัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่ง  เวลาเมื่อผ่านไป จะไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดๆให้ดีขึ้นได้

             พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า จงอย่าประมาทให้เรารีบทำความเพียรเหมือนกับไฟใหม้ผม เพราะเราไม่สามารถทำนายได้ว่า ตนเองเหลือเวลาในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ได้อีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี เปลี่ยนชีวิตให้เกิดความสมดุล ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ถือได้ว่าตายก็ไม่เสียดายชาติเกิด

Work Life Balance

วิธีสร้างสมดุลชีวิตกับการทํางาน Work Life Balance มีดังนี้

  1. เดินทางสายกลาง ตามหลักคำสอนของศาสดาของศาสนาพุทธ คือ การเดินทางสายกลาง ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไป เหมือนกับการตั้งสายกีต้าร์ ตั้งสายพิน การตั้งสานคันธนู หากตึงเกินก็จะทำให้ขาด ดังนั้นทุกกิจกรรมที่เราทำ ในการดำเนินชีวิต ต้องอาศัยหลักแห่งความยืดหยุ่น คนที่ประสบความสำเร็จถึงไม่สามารถได้รับชัยชนะทุกเรื่อง แต่พวกเขาก็จะไม่จมอยู่กับปัญหา พวกเขาจะเรียนรู้ทุกเรื่องจากการลงมือทำ ความเพียรคือ วิธีการไปสู่เป้าหมายของชีวิต อย่ากังวลมากจนเกินไป

  2. การจัดสรรเวลา 8 -8- 8 เป็นการสร้างสมดุลการใช้เวลา แบ่งเวลา 8 ชั่วโมงสำหรับการทำงาน ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเพียรพยายาม เอาใจใส่ในหน้าที่ ใช้ทักษะความสามารถทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดี    8 ชั่วโมง เพื่อปรับความสมดุลร่างกาย ด้วยการนอนหลับพักผ่อน เพื่อร่างกายได้รับการซ่อมแซ่มและปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆ ที่ถูกทำร้ายจาการใช้งานระหว่างวัน เพราะในช่วงเวลาที่เราหลับสนิทร่างกาย Refresh แล้วกลับมาสดชื่นในตอนเช้า เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับวันใหม่  ส่วนอีก 8 ชั่วโมงสำหรับ การทำกิจกรรมนันทนาการ การท่องเที่ยว การออกกำลังกาย การดูแลครอบครัว การใส่ใจและดูแลคนที่เรารัก และแบ่งเวลาเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณ พ่อ แม่ นอกจากนี้เวลาส่วนหนึ่งต้องแบ่งให้กับการพัฒนาตนเอง เพราะต้องเป็นคนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ถึงจะเป็นคนสำเร็จในชีวิตได้

  3. การสร้างสมดุลทรัพยากรที่มี อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ท่านทรงพระราชทานในการจัดสรร ทรัพยากรให้เป็นสัดส่วน สำหรับการแบ่งที่ดินที่มีอยู่เพื่อทำการเกษตรแบบพอเพียง ซึ่งสามารถเลี้ยงชีวิตตนเองได้โดยที่ไม่เดือดร้อน เป็นการพึ่งพาตนเอง เหมือนกับการแบ่งที่ดินออกเป็นสัดส่วน 30-30-30-10 โดย 30% สำหรับปลูกข้าว 30% สำหรับการปลูกพืชไร่ พืชสวนและเลี้ยงสัตว์ 30% สำหรับการขุดบ่อกักเก็บน้ำ และ10% สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งหลักการนี้ เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความสมดุลได้เช่น การแบ่งเงินออกเป็นตระกล้าหลายๆใบ ใบแรกสำหรับลงทุน ใบที่สองสำหรับค่าใช้จ่ายเป็นต้น

  4. การสร้างสมดุลด้านการเงิน เงินถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากขาดเงินด้านใดด้านหนึ่งจะทำให้ การบริหารจัดการเงินพังทั้งระบบ จำเป็นต้องแบ่งเงินออกเป็นก้อนๆ แยกกันอย่างชัดเจนเช่น เงินสำหรับลงทุน เงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำ ค่าน้ำ ค่าไฟ   เงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน สำหรับกรณีเจ็บป่วย เงินสำหรับทำบุญหรือสำหรับทดแทนผู้มีพระคุณ

  5. ถึงงานจะต้องทำ แต่เมื่อทำงานที่ไม่สร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตได้ การดำเนินชีวิตก็จะไม่มีความสุข ฉะนั้นต้องค้นหางานที่สามารถสร้างความสมดุลชีวิต ความกล้าเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น จงค้นหางานที่ใช่คือ งานที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิต เป็นงานที่ไม่ใช่ให้ได้แค่ได้เงิน แต่ต้องได้ทั้งเวลาและได้ทั้งเงินเช่น งานที่สามารถให้รายได้แบบ Passive Income ได้ ซึ่งช่วงเริ่มต้นของการสร้างรายได้แบบนี้ก็เหมือนกับคนทั่วไปคือ ใช้แรงงานเพื่อแลกกับเงิน แต่หลังจากนั้นก็นำเงินที่ได้ไปซื้อทรัพย์สิน เพื่อให้ทรัพย์สินทำงานเพื่อสร้างเงิน แทนการแรงทำงานอย่างหนักตลอดชีวิต

  6. เมื่อชีวิตเป็น วัฏจักร เกิด แก่ เจ็บ แล้วก็ตาย ทุกช่วงชีวิตจึงถือว่าสำคัญ การวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอายุขัยของตนเอง ด้วยวิธีวางแผนที่ชีวิต การมีแผนจะทำให้เราเตรียมความพร้อมและสามารถลดความเสี่ยงด้านต่างๆได้เสมอ แผนที่ดีจะต้องรู้ได้ว่า เมื่อลงมือทำจนประสบความสำเร็จแล้วจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทน สิ่งสำคัญคือแผนการพัฒนาอารมณ์และจิตใจ จะช่วยสร้างสมาธิและมีสติทุกครั้งเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา

  7. ความยุติธรรม ความเสมอภาคถือเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ การแบ่งปัน การเสียสละ หลังจากประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องรู้จักคำว่า “ให้” ระลึกไว้เสมอว่า ยังมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ การที่จะลงมือทำสิ่งใดๆ ขอให้คิดจนมั่นใจว่า เราได้ตรึกตรองดีแล้ว ได้ให้ความยุติธรรมแล้ว กับคนที่เรารัก พ่อแม่ เพื่อน สังคมที่เราอาศัยอยู่

          สรุปแนวทางการสร้างสมดุลแห่งชีวิต เป็นเพียงแค่แนวคิด สมดุลชีวิต การทํางานกับการจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างใครได้ ชีวิตใครๆคนนั้นต้องรับผิดชอบ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิต จะเริ่มขึ้นจากวิธีคิด ความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน  Work Life Balance การบริหารชีวิตให้สมดุลและมีความสุขกับชีวิต

บทความที่น่าสนใจ ประสบความสำเร็จ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *