เป้าหมาย เป็นกระบวนการสร้างตัวชี้นำสู่ความสำเร็จในชีวิต

                การดำเนินชีวิตที่ไร้ซึ่ง เป้าหมาย เปรียบเหมือนกับเวลาที่หิวข้าวอย่างรุนแรง ณ.เวลานั้นจะเป็นอะไรก็ได้ ที่กินได้ เราจะไม่สนใจว่าสิ่งที่เรากินเข้าไป จะให้คุณค่ามากน้อยเพียงใดกับร่างกาย ความหิวอาจทำให้สิ่งที่กิน มีโทษเกิดขึ้นภายหลังก็เป็นได้ แต่การทำงานที่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเมื่อลงมือทำขั้นตอนนั้นสำเร็จ จึงเปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ ที่ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อมันเจริญเติบโต ไม่รู้ว่าการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ต้องการปลูกเพื่อต้องการกินผลไม้ หรือต้องการปลูกเพียงแค่ต้องการร่มเงา ทำให้คนปลูกหลงทางตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน ขั้นตอนการปลูกจนโต การเอาใจใส่ดูแลอุตส่าห์เฝ้าทะนุถนอมดูแลอย่างดี แต่สุดท้ายก็ต้องตัดมันทิ้งไป เพราะค้นพบภายหลังว่า ผลลัพธ์สิ่งที่ลงมือทำมันไม่ตรงอย่างที่เราต้องการ เสมือนกับการดำเนินชีวิต หากไร้ซึ่งเป้าหมาย ก็ไร้ซึ่งตัวชี้นำทางที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการทำการใดๆ ให้ประสบความสำเร็จจาการดำเนินชีวิต

               เป้าหมายหมายถึง ความมุ่งหมาย ให้ได้บางสิ่งบางอย่างตามเจตนา ดังนั้นเป้าหมายจะเกิดขึ้นต้อง เกิดจากความต้องการ เกิดขึ้นจากใจ และความคาดหวังว่าจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

               การไม่มีเป้าหมาย จะส่งผลกระทบต่อการสูญเสีย การเสียเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพราะกาลเวลาเมื่อครั้งผ่านไป จะไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ การสูญเวลาไปกับกระบวนการปฏิบัติ การทำงานที่ไร้ซึ่งเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการกระทำคงไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ ซึ่งก็เท่ากับว่าสิ่งที่ลงมือไปเป็นความสูญเปล่า เป็นการสูญเสียทรัพย์สิน เสียเงิน เสียโอกาสโดยไม่ได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทน

          เมื่อเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ แสดงว่ากระบวนการที่จะได้มาซึ่ง เป้าหมายที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก วิธีการตั้งเป้าหมายที่ดีคือ เป้าหมายนั้นต้องสามารถชี้ชัดระบุเจาะจงได้ว่าสิ่งที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งใด ต้องชัดเจน ที่สำคัญเป็นอย่างมากคือต้องสามารถวัดได้ ต้องเป็นสิ่งที่สามารถทำให้สำเร็จได้ เป็นจริงได้ ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในอุดมการณ์ และเป้าหมายต้องกำหนดระยะเวลาในการลงมือปฏิบัติ  หรือ OBJECTIVE MODEL ที่เรียกว่า S.M.A.R.T สมาร์ทซึ่งแปลว่า เท่ห์ สมบูรณ์แบบ

S:    Specification           หมายถึง การชี้เฉพาะ การเจาะจง การระบุได้ว่าสิ่งที่ต้องการคือสิ่งใด

M:  Measurement          หมายถึง การวัดได้ มีหน่วยของการวัด

A:   Achievable                หมายถึง ทำได้ ประสบความสำเร็จได้ อ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

R:   Realistic                     หมายถึง เป็นจริง เป็นไปได้

T:  Time: Time frame   หมายถึง เวลา มีกรอบเวลาในการทำอย่างชัดเจน

 

เป้าหมาย

กระบวนการสร้างเป้าหมาย วิธีปลูกเป้าหมายให้กลายเป็นตัวชี้วัด ความสำเร็จในชีวิต

                คำว่ากระบวนการหมายถึง วงจรที่เริ่มต้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถูกนำไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากนั้นจะได้ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของกระบวนการคือ ปัจจัยป้อนเข้า-ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง-ปัจจัยนำออก  แต่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตยั้งมีปัจจัยเรื่อง ระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการสร้างเป้าหมาย ย่อมมีวิธี มีขั้นตอนในการสร้าง เป้าหมาย การปลูกเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

     1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ในเมื่อมนุษย์ไม่สามารถเลือกที่จะเกิดได้ ตอนที่จะเกิดไม่สามารถรู้ได้ว่าพ่อ-แม่เป็นเศรษฐีคนหนึ่งบนโลกนี้ ดังนั้นขั้นตอนการปลูกเป้าหมาย จึงรวมเอาสถานภาพแวดล้อมของครอบครัว ถิ่นกำเนิด พรสวรรค์ ความสามารถเฉพาะตน จุดแข็ง ความชอบ ความหลงใหล ความท้าทาย การสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมา ชีวิต บางคนมีฐานะร่ำรวย แต่ก็มีอีกหลายๆ คนที่ขัดสน ไร้เงินทอง ไร้โชคลาภวาสนา ทำงานไม่เคยประสบความสำเร็จ ถึงแม้จะมีโอกาสก็ไม่มีปัญญาในการคว้าไว้ ปล่อยโอกาสให้เสียไปต่อหน้าต่อตา

      พฤติกรรมความพากเพียร ทัศนคติ ความคิดในการดำเนินชีวิตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่คนต้องการมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตต้องพิจารณา ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ต้องได้รับการเตรียมความพร้อม คนที่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้มักจะจมกับปัญหาเช่น สมมติเมื่อเสียคนรัก คนที่เคยรักไปมีคนใหม่ ก็มักจะทำร้ายตัวเอง ทำตัวเป็นคนเกเร ปล่อยให้การใช้ชีวิตแสนรันทด จมอยู่กับความทุกข์อยู่คนเดียวคิดถึงแต่ภาพในอดีต ทุกๆอย่างมันหยุดชะงักงันไปหมด ดังนั้นขั้นตอนเตรียมความพร้อมต้องศึกษาเพิ่มเติม ทั้งความรู้  ต้องฝึกฝนทักษะในการใช้ความคิด การสะสมความคิดสร้างสรรค์ภายจิตใต้สำนึกให้มีปริมาณมากกว่าความคิดไม่ดี และการเรียนรู้ที่เผชิญกับปัญหา ต้องคิดว่าทุกปัญหาเกิดขึ้นได้ก็สามารถแก้ไขได้

     2. ขั้นตอนกำหนด เป้าหมาย เลือกสิ่งที่ต้องการของชีวิต การสร้าง เป้าหมาย เป็นการค้นหารูปแบบของการใช้ชีวิต ในระหว่างที่เรากำลังค้นหา เป้าหมาย ซึ่งเป็นความฝัน ถึงแม้ความฝันเป็นเพียงแค่ความคิด ถึงแม้ว่าเป้าหมายยังไม่ปรากฏผลลัพธ์ที่เด่นชัด แต่บางส่วนของเป้าหมายมันได้ปรากฏออกมาให้เห็นแล้ว ตั้งแต่เราได้กำหนดเป้าหมายนั้นอย่างชัดเจนแล้ว เพราะเป้าหมายชีวิตที่ได้ จะถูกประมวลภาพรวม ได้จากการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้ในอดีต ซึ่งถูกส่งผ่านมากับขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตและในอนาคตก็ยังมาไม่ถึง จงทำวันนี้เวลาปัจจุบันให้ดีที่สุด

     3. ขั้นตอนเติบโต การทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้เจริญเติบได้ ย่อมต้องส่งท่อน้ำเลี้ยงให้กับเป้าหมาย ไม่สำคัญว่าตนเองจะทำงานอะไร มีเป้าหมายเป็นคุณครู เป็นวิศวะกร เป็นแพทย์ ก็ยอมมีกระบวนการ ของการทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง ทุกเป้าหมายย่อมมีวิธีการ มีจุดเริ่มต้นด้วยกันทั้งหมด จะแตกต่างก็เพียงแต่ขั้นตอนการเตรียมเท่านั้น ที่ทำให้จุดเริ่มต้นของการไปสู่เป้าหมายนั้นแตกต่างกัน

        ปัจจุบันคือต้องเรียนรู้ความเป็นตัวตน สิ่งที่เราเป็นอยู่หากไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย จึงต้องเปลี่ยนแปลง ต้องมีการพัฒนาตนเอง การศึกษาเพิ่มความรู้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การเพิ่มทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ ต้องเชื่อมั่นและสร้างศรัทธาในความสามารถของตนเอง เป้าหมายก็เปรียบเสมือน เม็ดมะม่วงหิมพานต์สำเร็จรูป เม็ดมะม่วงได้จากการเก็บผลสุกจากต้นมะม่วง การได้ผลสุกของมะม่วงก็เท่ากับว่า สำเร็จไปเพียง 1 ขั้นตอน

         การเจริญเติบโตของเป้าหมาย อยู่ที่การตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจคือ การรู้ว่าตนเองเป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้อะไร จะได้รู้ว่าการเป็นต้นไม้ต้นนั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแล การใส่ปุ๋ยสูตรใด ต้องคอยรดน้ำเวลาใด เช่นเดียวกับเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ต้องเน้นที่จุดแข็งของตนเอง ใช้พรสวรรค์และความสามารถที่ตนเองมี เชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพที่ตนเองมี แล้ว ดึงทักษะออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ คนที่ได้รับชัยชนะและประสบความสำเร็จในชีวิตโดยส่วนใหญ่ มักจะมีความขยันหมั่นเพียร ทำในงานที่เราได้ตัดสินใจได้ดีที่สุด คิดเสมอว่า งานที่ทำต้องเป็นที่หนึ่งเสมอ งานที่ทำต้องมีคุณภาพ ไม่มีใครทำได้ดีเท่าเรา เชื่อมั่นในงานที่ทำ ศรัทธาในอาชีพที่ใช่ การเติบโตของเป้าหมายคือ การก้าวทีละขั้นของความสำเร็จ การรับใช้บางสิ่งบางในปัจุบัน คือการรอคอยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งนั้นคือ ผลลัพธ์ของเป้าหมาย

     4. ขั้นตอนรู้เป้าหมาย กระบวนการปลูกเป้าหมาย ไม่สามารถสำเร็จได้เพียงแค่ การลงมือครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตทั้งชีวิต บางคนพบเป้าหมายชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย แต่สำหรับบางคน กว่าจะพบเป้าหมายชีวิตที่ตนเองต้องการได้ ก็มีอายุใกล้ถึงฝั่งแล้ว เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนสามารถมีความสุขในชีวิตที่เรียบง่าย บางคนกว่าจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้ ต้องสามารถซื้อความสะดวกสะบายในชีวิตได้ทุกอย่างก่อน

 

        ความสำเร็จ จากการตั้งเป้าหมายการตลาดคือ การขายสินค้าให้ครองแชมป์ อันดับหนึ่งของกลุ่มประเภทสินค้า ความสำเร็จ จากการตั้งเป้าหมายของการผลิตสินค้าคือ การผลิตสินค้าที่ได้ปริมาณตามแผนการผลิตโดยมีคุณภาพและต้นทุนต่ำ ความสำเร็จ จากการตั้งเป้าหมายของการแสดงละครคือ เรตติ้งมีจำนวนคนที่ติดตามสูงที่สุด เป้าหมายเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นจากคนอื่น เป็นเป้าหมายการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เพื่อการดำเนินธุระกิจของเจ้านายให้เจริญเติบโต  เป้าหมายและความสำเร็จเป็นของคู่กัน คนที่มีความฝันคือ คนมีความหวัง มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนตัดสินใจ เป็นคนที่สามารถสร้างความเชื่อและสร้างความศรัทธาในความรู้ความสามารถที่ตนเองมี มีความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค คิดบวกคิดสร้างสรรค์ ใช้เป้าหมายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ มีความกล้าที่จะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

 

      แต่ก็อีกนั้นแหละ ยังมีอีกหลายๆชีวิต  ยังใช้ชีวิตแบบไปวันๆ เพราะไม่เคยตั้ง เป้าหมาย  ของตนเอง เพราะทุกคนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  ต้องผ่านกระบวนการและสถานการณ์  ที่เป็นเฉพาะของแต่ละคน  เพื่อค้นหา เสียงเรียกร้องในตนเอง สร้างเป้าหมาย เปลี่ยนความเบื่อหน่ายให้กลายเป็นความสุข คนทุกคนต้องผ่าน 4 ขั้นตอนของการสร้างเป้าหมาย ให้ปรากฏออกมาในชีวิตเสมอ การมีเป้าหมาย จะทำให้ความล้มเหลวกลายเป็นบทเรียน การศึกษาจากประสบการณ์ จะเป็นการเรียนรู้ที่ได้ จากการใช้ทักษะจริง คนที่ประสบความสำเร็จมากมาย สำเร็จได้จากความฝัน วัตถุประสงค์ ของการตั้งเป้าหมาย คือ สิ่งชี้นำสู่ ความประสบสำเร็จของชีวิต

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *