Category: การพัฒนาความคิด

จุดไฟให้ตัวเอง เพื่อสร้างพลังในการทำงาน&แรงบันดาลใจให้กลายเป็นคนแอคทีฟ

                   ทำไมต้องทำงาน ?  ถ้ามนุษย์เราเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องกินก็น่าจะดี เพราะถ้าหากไม่มีความหิว ความต้องการต่างๆก็คงน้อยลง เราก็คงไม่จำเป็นต้องทำงาน  แต่โลกความจริง มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เมื่อปากท้องไม่ได้รับสารอาหาร มันจ...

0

สมการแห่งความสำเร็จ วิธีสร้างแรงบันดาลใจและความศรัทธาในตนเอง

ตอนที่ 1        ความสำเร็จคือ ผลลัพธ์ตามความคาดหวังหรือเป้าหมาย อันได้จากการลงมือทำจนแล้วเสร็จ แต่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถแสดงถึงความสำเร็จได้ทั้งหมด เพราะความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางนั้นคือ ประสบการณ์ ซึ่งกระบวนการทำงานจะ...