Category: การพัฒนาความคิด

0

การสร้างอำนาจ เพื่อควบคุมพรสวรรค์ ให้อยู่ในวิถีของคนประสบความสำเร็จ

              คำว่าผู้นำจะต้องมีอะไรที่เหนือกว่าผู้อื่นเสมอ  การเป็นผู้นำของโลกและเป็นประเทศมหาอำนาจ ก็จะต้องสะสมความพร้อมทุกๆด้านให้แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ จัดทำระบบการเมืองการปกครองที่ดีเยี่ยมและมีความเสถียรภาพ มีความเข...

0

คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ใช้พลังแห่งฝันและเป้าหมายเป็นกำลังใจไปสู่ความสำเร็จ

            เชื่อหรือไม่ว่าจุดกำเนิดของคำว่า “ความสำเร็จ” เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่มันกลับมีพลังที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเรียกว่า พลังทางความคิด เพราะคนที่สามารถดึงพลังแห่งความคิดออกมาใช้จุดประกายความฝันได้ จะกลายเป็นผู...

จุดไฟให้ตัวเอง เพื่อสร้างพลังในการทำงาน&แรงบันดาลใจให้กลายเป็นคนแอคทีฟอีกครั้ง

                ทำไมต้องทำงาน ?  ถ้ามนุษย์เราเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินก็น่าจะดี เพราะหากเป็นเช่นอย่างนั้น ความหิวก็คงไม่มี และความต้องการต่างๆ ของคนเราก็น่าจะน้อยลง  เราก็คงไม่จำเป็นต้องทำงาน  แต่บนโลกแห่งความจริง มันไม่ได้เป็นอย่า...

0

สมการแห่งความสำเร็จ วิธีสร้างแรงบันดาลใจและความศรัทธาในตนเอง

ตอนที่ 1        ความสำเร็จคือ ผลลัพธ์ตามความคาดหวังหรือเป้าหมาย อันได้จากการลงมือทำจนแล้วเสร็จ แต่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถแสดงถึงความสำเร็จได้ทั้งหมด เพราะความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางนั้นคือ ประสบการณ์ ซึ่งกระบวนการทำงานจะ...