กรงตั๊กแตน จากหญ้าแห้วหมู ของเล่นจักสานพื้นบ้านสมัยเด็กๆ

ในช่วงปลายฤดูฝน เป็นช่วงที่ต้นหญ้าตามท้องทุ่งนากำลังชูช่อออกดอกบานสะพรั่ง  บวกกับช่วงเวลานั้นแมลงสัตว์ตัวเล็กๆ อย่างตั๊กแตนก็มักจะมีจำนวนมากมาย  ช่วงวัยเด็กท้องถิ่นชนบท  ซึ่งมักจะติดสอยห้อยตาม พ่อ-แม่ ผู้ปกครองไปตามท้องไร่ท้องนาในช่วงวันหยุดเรียน  สิ...