โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบที่เราไม่รู้ แต่ทำให้ กระดูกไม่แข็งแรง กระดูกบาง แตกหักง่าย

        โรคกระดูกพรุน  ภัยเงียบที่เราไม่รู้  แต่เมื่อร่างกายเป็นปัญหานี้ ความร้ายกาจของมันคือ จะไม่ส่งสัญญาณเตือนหรือแสดงอาการใดๆ ให้เรารู้ได้เลย  ซึ่งจะรู้ก็ต่อเมื่อ ต้องผ่านการตรวจประเมินทางการแพทย์เท่านั้น ความรุนแรงของการเป็นโรคนี้คือ มันเริ่มเกิ...