กากน้ำตาล หรือโมลาส (Molasses) สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้ประเทศ

ในการสกัดน้ำตาล จะให้กากน้ำตาลหรือที่เรียกว่า โมลาส (Molasses)  เป็นของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น มีสีน้ำตาลไหม้ออกดำ ในกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย 1 ตันจะให้ปริมาณ กากน้ำตาล ประมาณ 46.8 กิโลกรัม  ในอดีตโมลาส นับว่าเป็น by product ที่มีมูลค่าต่ำ ราคาถูก...