การตลาดในชีวิตประจําวัน ข้อคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่

           ข้อคิดการจัดการการตลาดสมัยใหม่         การหากลยุทธ์เพื่อการคอบครอง ส่วนแบ่งทางการตลาดได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  บวกกับความเจริญก้าวทางด้านเทคโนโลยี ทำใ...