Tagged: การพัฒนาคุณภาพชีวิต

0

การพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

            จากวลี ไม่จำนนต่อฟ้าดินและไม่ยอมรับในโชคชะตาที่เป็นอยู่ นั้นหมายถึงคนที่มีฝันหรือเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิต คำพูดเหล่านี้นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ การพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการค้นหาศักยภาพแล...

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 0

การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวคิดPDCA เพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จและยั่งยืน

        การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้และมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้ทักษะความชำนาญเหล่านั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาชีวิตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการสร้างชีวิตให้มีความสุขแ...