การพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

            จากวลี ไม่จำนนต่อฟ้าดินและไม่ยอมรับในโชคชะตาที่เป็นอยู่ นั้นหมายถึงคนที่มีฝันหรือเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิต คำพูดเหล่านี้นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ การพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการค้นหาศักยภาพแล...