การวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของบริษัทและมีกำไร

            การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อแทรกพื้นที่ตลาดให้อยู่เหนือคู่แข่ง ในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันกันสูงและสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจต่างๆจะสามารถอยู่รอดได้  ก็ต่อเมื่อได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด มีการปรับตัวให...