โรคขาดสารอาหาร ปัจจัยของการขาดสาอาหาร ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ตามมา

               โรคขาดสารอาหาร คือภาวะที่ระบบในร่างกายเช่นเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ ขาดหรือได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จนมีผลทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติจนถึงขั้นร้ายแรงคือไม่ทำงานหรือในที่สุดระบบนั้นตายไป จึงเป็นสาเหตุให้เกิดโ...