คนจนคนรวยคิดต่างกัน เคล็ดลับอะไรที่คนรวยใช้สร้างความสำเร็จในชีวิต

                ความแต่ต่างระหว่างคนประสบความสำเร็จในชีวิตกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต หากจะให้เปรียบเทียบกันในด้านสรีระร่างกาย  คนทั้งสองประเภทก็มีครบทั้ง 32 ประการเหมือนๆกัน  โดยไม่นับรวมคนที่โชคร้ายที่พิกลพิการก็มีอยู่บ้าง  นอกจากนี้คนทั้งสอง...