ใช้ ความต้องการผู้บริโภค เพื่อวัดและการพยากรณ์อุปสงค์

                ความต้องการผู้บริโภค เป็นวิธีการวัดหรือการพยากรณ์อุปสงค์หรือความต้องการซื้อ เพื่อคาดการณ์ถึงขนาด การเติบโต และศักยภาพที่จะทำกำไรของแต่ละอุตสาหกรรมและของแต่ละตลาด การพยากรณ์ที่ผิดพลาดจะนำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การพยากรณ์ความต้องการซื้อ...