เทคนิคสร้างความมั่นใจ ในตนเองให้กลายเป็นกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ

เทคนิคสร้างความมั่นใจเพื่อทำให้ตนเองกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ      ความไม่กล้าและความขี้อาย ถึงแม้จะไม่เป็นต้นเหตุแห่งความล้มเหลวของทุกเรื่อง แต่โทษของมันมีมากและมีโอกาสสร้างความสำเร็จได้น้อยกว่า “ความมั่นใจ” ซึ่งความมั่นใจนับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ใ...