คิดสร้างสรรค์ หมายถึงกระบวนการพัฒนาความคิดดีๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ให้ดีขึ้น

       ความคิดถือได้ว่า เป็นต้นกำเนิดแห่งความเจริญเติบโต คิดสร้างสรรค์ เป็นต้นกำเนิดสิ่งก่อสร้างอันน่าอัศจรรย์ต่างๆ บนโลกที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น อันเกิดขึ้นจากจินตนาการ ความเชื่อ หรือการเลียนแบบธรรมชาติเช่น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาท วิหารต่างๆ ล...