เปลี่ยนแปลงตัวเอง ใหม่ให้กลายเป็นคนมีเสน่ห์ น่าชื่นชม คนอื่นทำได้ เราทำได้….

             การเปลี่ยนแปลงคือ การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิม แต่ในที่นี้เราจะหมายถึงการเปลี่ยนในทิศทางบวก  ในสภาวะปกติการดำเนินชีวิตของคนเรา จะยอมรับสิ่งคุ้นเคยได้เร็วกว่าสิ่งที่แปลกใหม่ เช่นเดียวกับการ เปลี่ยนแปลงตัวเอง คนเรามักจะคุ้นชิ...