9 คุณประโยชน์ในชาดีต่อสุขภาพ

ชา  นับได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทรงตำนาน มีประวัติจากดินแดนตะวันออกสู่ตะวันตก  จากแนวโน้มและสถานการณ์การดื่มชาทั่วโลกยังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจาก รสชาติ กลิ่น คุณลักษณะเฉพาะของชาที่เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาลิ้มลองอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังบวกกับแ...