วิธีเลือกหุ้น ทำนายกิจการด้วยการวิเคราะห์งบทางการเงิน

 วิธีเลือกหุ้น มีความจำเป็นต้องอาศัยตัวเลขทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนกับกิจการ โดยมีเทคนิคในการด้วยการวิเคราะห์งบทางการเงิน ดังนี้ วิธีเลือกหุ้น จากการตรวจสอบงบดุล Balance Sheet Equations: สูตรคำนวณงบดุล เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน= รวมห...