จิตใต้สำนึก วิธีดึงพลังจิตให้กลายเป็นคนโชคดีและประสบความสำเร็จในชีวิต

            คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ไม่เคยได้ยินคำว่า จิตใต้สำนึก แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักกับมันอย่าง เข้าใจและสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆ แล้วจิตใต้สำนึกคืออะไรนะหรือ?  จิตใต้สำนึก มันก็คือความเชื่อ ความคิดและทัศนคติที่ได้รับการสั่งสมจากประสบ...