Tagged: ชา

0

ชา คือ อะไร สารออกฤทธิ์ในชา ดีอย่างไร

ชา คือ(Camellia sinesis ) เป็นไม้ยืนต้นที่เขียวชอุ่มตลอดปี ชาคือพืชอยู่ในวงศ์สกุลเคมีเลีย Camellia  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Camellia Sinensis (L.) O. Kuntze. ซึ่งสายพันธุ์ชาที่ปลูกในไทย มี 2 สายพันธุ์หลักๆ อันได้แก่   1)  sinensis ชาจีน เป็นต้นไม้ทรงพุ่...

ชา 0

9 คุณประโยชน์ในชาดีต่อสุขภาพ

ชา  นับได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทรงตำนาน มีประวัติจากดินแดนตะวันออกสู่ตะวันตก  จากแนวโน้มและสถานการณ์การดื่มชาทั่วโลกยังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจาก รสชาติ กลิ่น คุณลักษณะเฉพาะของชาที่เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาลิ้มลองอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังบวกกับแ...