การสร้างแบรนด์สินค้า กับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

     ตราสินค้าหรือแบรนด์นั้นนับว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างธุรกิจให้เกิดความมั่นคง กลายเป็นที่ยอมรับและเป็นที่จดจำของผู้บริโภค แบรนด์สินค้าที่ให้ความหมายตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเลือกซื้อสินค้าและการยอมรับในตัวสินค้า ทำให้เกิดการซื้อส...