Tagged: ต้นไม้ประดับ

0

ต้นเศรษฐีวิลสัน เป็นไม้ประดับและเป็นต้นไม้มงคล แห่งโชคลาภ มีความเป็นสิริมงคล

                ต้นเศรษฐีวิลสัน เป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชอบแสงรำไรหรือสถานที่ ที่แสงแดดส่องถึงได้เล็กน้อย  ทั่วทั้งลำต้น ใบและกาน  จะมีสีเขียวมรกตคล้ายกับสีขององค์พระ  คู่บุญบารมีประเทศไทยนั่นคือ องค์พระแก้วมรกต  ซึ่งมีความสวย...

0

เทียนมหาลาภ ต้นไม้มหาเฮง สว่างโชติช่วง เสริมฮวงจุ้ยให้โชคลาภ คนปลูกเฮง

ประวัติเทียนพรรษา เทียนมหาลาภ                 ในฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลเพาะปลูกของชาวบ้านเกษตรกร หากพระสงฆ์ต้องเดินทาง ไปเผยแผ่พระธรรมหรือธุดงค์ไปสถานที่ต่างๆ อาจจะไปสร้างความเดือดร้อน เหยียบย่ำ ต้นกล้า ต้นข้าว พืชผักและผลไม้ของชาวบ้าน  ได้รับความเสียหา...