ทักษะผู้นำ ผู้นําที่ดี เก่งคน เก่งงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพนักบริหาร

              ถึงแม้ว่าการได้รับตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าคนใหม่หรือจะได้เลื่อนตำแหน่งให้ผู้นำนั้นเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการเป็นผู้นำที่มี  ทักษะผู้นำ ที่เก่งในการบริหารคน เก่งงานและสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพนักบริหารได้              ป...