พัฒนาอาชีพ ทำงานอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ทำ

            การวางแผนและการ พัฒนาอาชีพ Career สายอาชีพ คืองานที่แต่ละคนทำตลอดชีวิตการทำงาน เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก หรืออาจเปลี่ยนไป ทำงานที่มีลักษณะคล้ายกันและใช้คุณสมบัติเหมือนกันได้ การเข้าสู่สายอาชีพหนึ่ง ๆ ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาชีพนั...