ประสบความสำเร็จ เคล็ดลับวิธีคิดของมหาเศรษฐี กลายเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิต

 นิยามคำว่า ประสบความสำเร็จ             นโปเลียน ฮิลล์ เจ้าของหนังสือThink & Grow Rich ได้กล่าวไว้ว่า ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่พบกับความสำเร็จในชีวิต ซึ่งผลจากการศึกษาของเขา ที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์ผู้ ประสบความสำเร็จ ทางด้านการเงินและ ประสบความสำเร็จ...