บั้งไฟโก้ บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน บั้งไฟล้านประจำจังหวัดยโสธร

บั้งไฟโก้             บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ.  เป็นคำขวัญประจำจังหวัดยโสธร  อยู่ในถิ่นแดนอีสานกลาง เป็นดินแดนแห่งการทำนาข้าวหอมมะลิของไทยเรา จังหวัดยโสธรตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นจังหวัดที่ประชากรผู้อาศัยมีความสุขที่สุดในป...