ชีวิตเด็กบ้านนอก เมื่อเข้ากรุงครั้งแรกจึงมีเรื่องขำๆ เปิ่นๆ เล่าสู่กันฟัง

       วิถีชีวิตวัยเด็กบ้านนอกในต่างจังหวัดที่ พ่อ แม่ พี่-น้อง ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นเกษตรกร เนื่องจากไม่ได้เล่าเรียนสูงประสบการณ์ในโลกกว้างก็น้อย  โอกาสด้านต่างๆก็ยิ่งน้อยตามไปด้วย  การทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพที่อาศัยดินฟ้าอากาศ  หากปีใดสภาพอากาศแปรป...