ว่านนางกวัก ว่านมงคลนำโชคลาภ เงินทอง ไหลมาเทมาการค้า ขายคล่อง กำไรงาม

   ต้นกำเนิดของ ว่านนางกวัก             เรื่องเล่าในสมัยพระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรื่อง มีเด็กหญิงสาวคนหนึ่ง ชื่อ สุภาวดี เป็นลูกของพราหมณ์ สุจิตต กับ นางสุมณฑา บ้านเกิดอยู่ที่ มิจฉิกาสัณฑนคร เป็นเมืองหนึ่งใกล้ๆกับกรุงสาวัตถี ของประเทศอินเดีย ครอบคร...