เทียนมหาลาภ ต้นไม้มหาเฮง สว่างโชติช่วง เสริมฮวงจุ้ยให้โชคลาภ คนปลูกเฮง

ประวัติเทียนพรรษา เทียนมหาลาภ                 ในฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลเพาะปลูกของชาวบ้านเกษตรกร หากพระสงฆ์ต้องเดินทาง ไปเผยแผ่พระธรรมหรือธุดงค์ไปสถานที่ต่างๆ อาจจะไปสร้างความเดือดร้อน เหยียบย่ำ ต้นกล้า ต้นข้าว พืชผักและผลไม้ของชาวบ้าน  ได้รับความเสียหา...