Tagged: ประสบความสำเร็จ

0

พัฒนาอาชีพ ทำงานอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ทำ

            การวางแผนและการ พัฒนาอาชีพ Career สายอาชีพ คืองานที่แต่ละคนทำตลอดชีวิตการทำงาน เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก หรืออาจเปลี่ยนไป ทำงานที่มีลักษณะคล้ายกันและใช้คุณสมบัติเหมือนกันได้ การเข้าสู่สายอาชีพหนึ่ง ๆ ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาชีพนั...

0

เมื่อไหร่ จะรวย

           เราทุกๆคนต้องกินอาหาร เพื่อยับยั้งความหิวโหยและมีชีวิตรอดอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง แต่ก็ใช่ว่าทุกๆชีวิตที่อยู่รอดบนโลกนี้จะเพียบพร้อมไปด้วยข้าวปลาอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตที่ดี  เหมือนกับคนรวยๆที่พวกเขามีความพร้...