Tagged: ปลุกพลังในตัวเอง

0

ปลุกพลังในตัวเอง เพื่อสร้างกำลังใจให้กลายเป็นคนประสบความสำเร็จ

วิธีสร้างแรงกระตุ้นในตนเองเพื่อไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ     ประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องที่การเข้าถึงนั้นมันช่างยากเย็นหนัก คำว่าประสบความสำเร็จอาจจะมีหลากหลายความหมาย เพราะความสำคัญของมันคือการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา ที่ขวางกั้นระหว่างการก้าวเดินไปสู่...

0

ใช้พลังบวก เพื่อทำให้ทุกวันทุกวันกลายเป็นวันของเรา

       พลังบวก พลังแห่งความคิด ที่ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยพลังแห่งความสำเร็จ พลังบวก จะเป็นกลยุทธ์ชี้นำให้การทำงานหรือการทำธุรกิจมีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ในตรงกันข้ามหากเราถูกครอบงำด้วยความคิดลบ จะทำให้เราจมอยู่กับความพ่ายแพ้ ...