ว่านมงคล เสริมโชคลาภ เงินทอง คนปลูกรวย คนค้าขายเฮง

           เกี่ยวกับความเชื่อ จงอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นเรื่องที่เล่าขาน หรือแม้ว่าจะเป็นการพูดต่อๆกันมา  จงอย่าเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง ด้วยการลงมือทำแล้วเห็นผลลัพธ์กับตาตนเอง ทั้งกายและใจที่สัมผัสได้ เช่นเดียวกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของ...