การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ ดื่มอย่างไรให้สุขภาพดีและร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุด

        น้ำนับได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต ทุกๆชีวิตก็ว่าได้ นับตั้งแต่สิ่งมีชีวิตขั้นต่ำสัตว์เซลล์เดียว ซึ่งถ้าหากพวกมันขาดน้ำพวกมันก็ตาย เช่นเดียวกันกับการมีชีวิตของมนุษย์อย่างเรา  โดยที่ร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบในรูปแบบต่างๆมากที่สุ...