ไม้ผลเศรษฐกิจ  ผลไม้อินเทรนด์ ผลไม้ราคาดีเหมาะสำหรับเกษตรกรทฤษฎีใหม่ยุคใหม่

               การทำการเกษตร  นับได้ว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการผลิตก็ว่าได้ จากผลิตผลทางการเกษตร จึงทำให้สังคมมนุษย์ได้รับการพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ ความสำคัญทางด้านการเกษตรจึงถือได้ว่าเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเป็นที่มารายได้ของประเทศ เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่...