ผู้นำในดวงใจ คือผู้นำที่ได้รับการยอมรับและเคารพรักศรัทธาจากลูกน้อง

     ความสำเร็จของการเป็นผู้นำคือ การได้รับการยอมรับ เป็นที่เคารพรักและศรัทธา ได้รับความไว้ใจจากลูกน้อง เรียกว่าได้เป็น ผู้นำในดวงใจ  ซึ่งการที่จะเป็น ผู้นำในดวงใจ ได้นั้นผู้นำต้องมีทักษะ มีความสามารถ มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารงานและบริหารคน สามารถโน้ม...