Tagged: ผู้นำ

0

ผู้นำในดวงใจ คือผู้นำที่ได้รับการยอมรับและเคารพรักศรัทธาจากลูกน้อง

     ความสำเร็จของการเป็นผู้นำคือ การได้รับการยอมรับ เป็นที่เคารพรักและศรัทธา ได้รับความไว้ใจจากลูกน้อง เรียกว่าได้เป็น ผู้นำในดวงใจ  ซึ่งการที่จะเป็น ผู้นำในดวงใจ ได้นั้นผู้นำต้องมีทักษะ มีความสามารถ มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารงานและบริหารคน สามารถโน้ม...

ภาวะผู้นำ 0

ลักษณะภาวะผู้นำ คือผู้นำที่มีคุณสมบัติสร้างแรงศรัทธาและโน้มน้าวจูงใจผู้ตามได้

             ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านใดๆ คือการทำให้ตนเองปีนขึ้นไปอยู่ในระดับต้นๆ ของอาชีพนั้นๆ ซึ่งเรียกกันว่า ผู้นำ  ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนอกจากทักษะความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ความฉลาด ความรู้ความ...