ว่านพญานาค เพิ่มพลังฮวงจุ้ย ช่วยหนุนนำอำนาจ บุญบารมี เสริมดวงให้โชค 

ว่านพญานาค VS พญานาค ประวัติพญานาค พญานาคแบ่งออกเป็น ๔ ตระกูลใหญ่ ดังนี้ ๑) พญานาคตระกูลวิรูปักข์ เป็นนาคมีผิวกายเป็นสีทอง เป็นราชาแห่งพญานาคทั้งปวง ซึ่งท้าววิรูปักข์  เป็น 1 ใน 4 มหาราชที่ปกครองสวรรค์ ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก ๒) พญานาคตระกูลเ...