การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ

            พัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึงการปรับปรุงตนเองให้ดีมากขึ้น มีเสน่ห์ มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อชีวิต มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มหรือดูแล้วเป็นคนที่มีความสุข ทั้งที่ทำงาน เรื่องส่วนตัว ที่บ้านและการไปแสดงตัวตามที่ต่างๆ           เคยสังเกตกันหรือไม่ว่า ทำไมคนบา...